header
Wiadomości

OFERTA EDUKACYJNA 2015/2016

WEiNoE

Stypendia Ministra 2015/2016

WEiNoE

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendiów ministra w roku akademickim 2015/16 można składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 17 września br.

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Gminą Cieszyn

WEiNoE

W czwartek 30 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Gminą Cieszyn. Porozumienie przewiduje współpracę w zakresie: realizacji projektów edukacyjnych oraz badawczych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, włączania się uczelni w projekty kulturalne Cieszyna, organizacji inicjatyw prezentujących Cieszyn jako miasto akademickie, wsparcia wysiłków miasta w przywrócenie bezpośrednich połączeń kolejowych z Bielskiem-Białą.

Edukacja małego dziecka

Instytut Nauk o Edukacji

zaproszamy do udziału

w IV międzynarodowej konferencji naukowej

Edukacja małego dziecka.

Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji.

Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian

 23-24 listopada 2015 roku w Cieszyn - Ustroń

Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość

Instytut Nauk o Edukacji

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów zapraszamy serdecznie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” DLCC2015 (tematem tegorocznej konferencji jest „IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education”), zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska).

Konferencja odbędzie się 12-13 października 2015 r. w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY