7 maj 2019 "Dzień Godności"

W dniu 7 maja 2019 roku po raz ósmy odbędzie się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Szanowni Państwo,

W dniu 7 maja 2019 roku po raz ósmy odbędzie się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, na naszych dwóch wydziałach organizowany przez społeczność studencką. Warsztaty będą prowadzone w tematyce „Świat”. W tym roku w wydarzeniu będzie brało udział 24 ośrodki z naszego województwa. To wydarzenie, jest przykładem "dobrych praktyk" i wyrównywania szans, propaguje postawy otwartości,  akceptacji i empatii wobec drugiego człowieka.  Ma zapobiegać błędnym i negatywnym stereotypom, które są związane z postrzeganiem osób wykluczonych, a także wszelkimi uprzedzeniami związanymi z nimi. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość podczas wspomnianego wydarzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt na nr tel.: 537 352 269 Kamila Górecka Koordynator wydarzenia
Z wyrazami szacunku, organizatorzy wydarzenia:
koordynatorzy Dnia Godności: Kamila Górecka, Natalia Wysłuch

przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów: Paulina Woźnica
opiekun naukowy Koła Naukowego Pedagogów: mgr Anna Wojtas-Rduch
oraz współorganizator i pomysłodawca: dr Dorota Prysak