Ankieta nt. zainteresowania certyfikowanymi kursami

[current-page:title] - obraz

W dniach 29 i 30 maja na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Biuro Projektów, Promocji i Rozwoju będzie przeprowadzało ankietę nt. zainteresowania certyfikowanymi kursami.
Ankieta ma zebrać informację o tym, które z certyfikowanych kursów interesują studentów dla podniesienia swoich kompetencji zawodowych. W przypadku dużego zainteresowania którymś z kursów Wydział będzie czynił starania o pozyskanie funduszy na ich przeprowadzenie w najbliższym czasie.
Pracownicy Biura przeprowadzą rozeznanie w wymienionych dniach podczas wybranych zajęć wg harmonogramu. Prosimy o zaangażowanie i wyrozumiałość.