Apel Prezydium KRASP przeciw rasizmowi

Etnologia od samego początku zainteresowana była pokojowym współistnieniem rozmaitych kultur. Pracownicy dydaktyczni Instytutu zachęcają do zapoznania się z apelem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.