Badania diagnoza potencjału studentów

Szanowni Państwo
Zwracamy się z  uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety (zaznaczając odpowiednie pole lub wpisując odpowiednią wartość). Badania prowadzone są na pograniczu polsko-czeskim i polsko-białoruskim w ramach konkursu PRELUDIUM 9 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Celem badań jest diagnoza potencjału studentów w zakresie komponentów odpornościowych (poczucie własnej skuteczności, prężność psychiczna, radzenie ze stresem).
Zachęcamy, aby przekazane informacje były możliwie szczegółowe. Jednocześnie zapewniamy, że ww. dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych. Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety najpóźniej do 31.01.2018r.
Link do badań
https://goo.gl/forms/SX7Pvkb8dnusRh4h2
Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
dr Łukasz Kwadrans
Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
dr Karol Konaszewski
Uniwersytet w Białymstoku