Baśń i bajka - udział w rozwoju dziecka

Baśń i bajka

24 maja 2016 roku w Centrum Konferencyjnym UŚ w Cieszynie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśń i bajka - udział w rozwoju dziecka”.

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów pedagogiki, psychologii, etnologii, filologii polskiej oraz innych kierunków humanistycznych, pedagogów, psychologów oraz rodziców. Tematem przewodnim konferencji będzie przypomnienie dużej wartości baśni i wywodzącej się z niej bajki terapeutycznej w edukacji i terapii dziecka, dzieci z dysfunkcjami oraz osób dorosłych. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, będziemy przyglądać się bajce z różnych perspektyw badawczych: pedagogicznej, psychologicznej, etnologicznej i filologicznej, próbując uchwycić jej fenomenologiczne meritum z punktu widzenia terapii.

Zgłoszenia do czynnego udziału w sesji plenarnej lub posterowej przyjmujemy do 15 maja 2016 r.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prelegentów. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie przesłana do 17 maja 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł, dla studentów 30 zł

Formularz zgłoszeniowy (link poniżej) prosimy przesyłać na adres: lmatusiak@us.edu.pl
https://www.dropbox.com/s/8x6vuzvx8dqnb1q/ankieta%20ucz.bajka_basn.docx?dl=0