Blok Kształcenia Nauczycielskiego

6 października 2017 roku o godz. 14.00 w sali 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych programem Bloku Kształcenia Nauczycielskiego.
Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) to program dający studentom UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy pragną uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
W tym roku akademickim program BKN-u zostanie po raz ostatni zrealizowany według zasad i standardów określonych  w rozporządzeniu MNiSW z 17 stycznia 2012 roku.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc pod adres bkn@us.edu.pl