Cieszyńska Noc Muzeów

Cieszyńska Noc Muzeów

W piątek 20 maja 2016 roku rozpocznie się kolejna edycja Cieszyńskiej Nocy Muzeów. W tym roku trasa zwiedzania obejmuje dwadzieścia dwa obiekty, na terenie których organizatorzy przygotowali moc atrakcji. W przygotowanie wydarzenia włączyły się również cieszyńskie wydziały Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydział Artystyczny. Uczestnicy Cieszyńskiej Nocy Muzeów będą mogli wziąć udział w warsztatach i koncertach oraz obejrzeć spektakle lub pokaz ognia.

Inicjatywy z udziałem pracowników i studentów UŚ:

·         Muzeum Śląska Cieszyńskiego

o    godz. 19.30 – warsztaty „makowe” – Jakub Staroń, WEiNoE UŚ Piwnica Muzealna,

o    godzi. 20.00-22.00 - warsztaty: Gipsowe odlewy dłoni i praca z cytatami z „Małego Księcia” – studentki ASKiEK, Park Pokoju,

o    godz. 20.00–20.30 – koncert „Rozrywka na blachę”, jazz w wykonaniu studentów Instytutu Muzyki UŚ (dziedziniec muzeum lub w zależności od pogody wnętrza muzeum),

o    godz. 20.30–21.00 – koncert FolkUŚ: „Spotkanie z folklorem” w wykonaniu Międzywydziałowego Zespołu Folkowego UŚ (scena w Parku Pokoju, dziedziniec lub w zależności od pogody wnętrza muzeum),

o    godz. 21.00 - Teatr cieni „Mały Książę” - studenci ASKiEK, Altana w Parku Pokoju,

o    godz. 21.30–21.50 oraz 22.00–22.20 – spektakl o surrealizmie – dr Ewa Tomaszewska, WEiNoE UŚ (dziedziniec muzeum – spektakl uzależniony od pogody),

o    godz. 22.00–22.30 – koncert „Od gospel do jazzu” Chór Kameralny ,,A piacere” Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ, soliści: Marlena Zając, Ewelina Stanclik, akompaniament Karol Pyka, Tobiasz Itner, dyrygent Danuta Zoń-Ciuk; Sala Rzymska,

·         Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

o    godz.18.30 – 21.00 - „MALI KSIĄŻĘTA CIESZYNA” – studio fotograficzne (studenci ASKiEK)

o    godz. 21.00 - „(NIE)SKRĘPOWANE MOŻLIWOŚCI” – projekcja filmu dotyczącego problemu niepełnosprawności oraz wystawa prac osób niepełnosprawnych (studenci oligofrenopedagogiki z arteterapią)

o    godz. 22.00 – Fire Show – pokaz ognia w wykonaniu studentów ASKiEK UŚ.

·         UL Kultury - Pracownia Dobrych Praktyk

o    godz. 20.00-23.00 - Wspólne czytanie „Małego Księcia” – warsztaty otwarte dla chętnych, warsztatom towarzyszyć będzie pokaz tańca – studenci ASKiEK.

 

Program 9. Cieszyńskiej Nocy Muzeów (dokument pdf)