header
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
Instytut Nauk o Edukacji

Kwalifikacje: absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych  z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, a także wsparcia jego rodziny. Wspomaganie rozwoju  rozumiane jest jako wielospecjalizacyjne kompleksowe oddziaływanie na bardzo małe dziecko i jego rodzinę.

Wymagania wstępne: wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe zakresu pedagogiki (po studiach pedagogicznych lub posiadających dyplom innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym uprawniających do pracy w szkole, w przedszkolu i innych placówkach edukacyjnych) lub wykształcenie wyższe z zakresu psychologii

Liczba semestrów – 2
Koszt semestru – 1700 zł

Składanie dokumentów:
od poniedziałku do piątku p. 7A lub 9 dni - i godziny otwarcia sekretariatu

Wymagane od kandydata dokumenty:

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu tożsamości
  • dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

Inne szczegółowe informacje: mgr Aleksandra Kobielus, Tel. 33 8546371

Data rozpoczęcia: 1 październik 2014

Miejsce składania dokumentów: 
Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, 
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 7A lub 9 (parter),
tel. 0-33 8546112, 8546109
fax. 0-33 8546101
www.us.edu.plwww.weinoe.us.edu.pl
Kierownik studiów: dr Sylwia Wrona, tel.: 33 8546371,
e-mail: sylwia.wrona@us.edu.pl;
Sekretarze: mgr Aleksandra Kobielus tel.: 33 8546371,

Termin zgłoszeń: od 1 do 31 lipca 2014 r.; od 1 do 15 października 2014 r.; we wtorki i czwartki w godz. 10.00–14.00

Opłaty:1700 zł za semestr lub w 3 ratach: 590,70 (I rata), 590,70 (II rata), 608,60 (III rata)

 
Poczta
Książka teleadresowa
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Rekrutacja
Warto przeczytać
PARTNERZY