header
Instytut Nauk o Edukacji
WEiNoE

Prace opublikowane w roku kalendarzowym 2012

Instytut Nauk o Edukacji

 

I.     Artykuły:

  • W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW):

 

1. Autor: A. Szczurek-Boruta

Tytuł: Teachers’ preparation for work in the environment of multiculturalism – a research report.

Nazwa czasopisma: „The New Educational Review” 2012, Vol. 28, No. 2.

Liczba stron: 167-176

Nr ISSN 1732-6729

  • W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MniSW):

1. Autor: I. Fajfer-Kruczek

Tytuł: Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwarty rynku pracy

Nazwa czasopisma: Chowanna, Tom 1 (36), Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne, (red.) A. Nowak

Liczba stron (od-do): 93-107

Nr ISNN: 0137-706X

 

2. Autor: Z. Gajdzica

Tytuł: Opinie polskich i czeskich nauczycieli na temat przemian kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Część I.

Nazwa czasopisma: „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2012, nr 1

Liczba stron (od-do): 67-78

Nr ISNN: 1734-5537

 

3. Autor: Z. Gajdzica

Tytuł: Opinie polskich i czeskich nauczycieli na temat przemian kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Część II.

Nazwa czasopisma: „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2012, nr 2

Liczba stron (od-do): 35-50

Nr ISNN: 1734-5537

 

4. Autor: Z. Gajdzica

Tytuł: Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czynnik determinujący marginalizację. 

Nazwa czasopisma: „Chowanna”, T. 1 (38) Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne, (red.) A. Nowak

Liczba stron (od-do): 83-92

Nr ISNN: 0137-706X

 

5. Autor: A. Kasperek

Tytuł: Romantyzm i New Age: Kontynuacje, podobieństwa, inspiracje

Nazwa czasopisma: „Studia Socjologiczne” 2012, 4 (207)

Liczba stron (od-do): 65-85

Nr ISNN: 0039−3371

 

6. Autor: A. Kasperek

Tytuł: Historiozofia Augusta Cieszkowskiego w perspektywie zachodniej tradycji ezoterycznej. Studium z historii idei

Nazwa czasopisma: „Studia z Filozofii Polskiej” 2011, tom 6 (ukazał się w 2012 roku)

Liczba stron (od-do): 269-285

Nr ISNN: 1897-8584

 

7. Autor: E. Konieczna

Tytuł: Wędrówki w filmie i z filmem. O ekranowych spacerach Woody’ego Allena i włóczęgach  Wima Wendersa

Nazwa czasopisma: „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 11

Liczba stron (od-do):   5-17

Nr ISSN:   1689 - 4642

 

8. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Profesor Wacław Strykowski – Pedagog w świecie technologii.

Nazwa czasopisma: „Neodidagmata” 2012, nr 33-34.

Liczba stron (od-do): 9-16

Nr ISNN: 0077-653X

 

9. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Udział i moderowanie panelu „Miałem Mistrzów – staram się podążać ich tropem (?)”

Nazwa czasopisma: „Rocznik Pedagogiczny” 2012, Numer specjalny z okazji XXV-lecia LSMP pod patronatem KNP PAN.

Liczba stron (od-do): 7-25

Nr ISSN: 0137-9585

 

10. Autor: J. Liniany

Tytuł: Arabska Wiosna. Socjologiczne spojrzenie na koncepcję rewolucji
oraz jej wpływ na ruch turystyczny w Tunezji

Nazwa czasopisma: „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 6

Liczba stron (od-do): 42-54

Nr ISBN/ISSN: 1689-4642

 

11. Autor: A. Matusiak, S. Gałysz

Tytuł: Erytrea - inne oblicze Afryki

Nazwa czasopisma: „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 7

Liczba stron (od-do): 5-20

Nr ISSN:  1689 - 4642

 

12. Autor: A. Matusiak

Tytuł: Turystyka w Iranie - analiza potencjału i ocena perspektyw rozwoju

Nazwa czasopisma: „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 11

Liczba stron (od-do): 32-52

Nr ISSN:  1689 - 4642

 

13. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Edukacja międzykulturowa wobec problemów współczesności.

Nazwa czasopisma: „Gentes et Nationes” 2012, nr 2(6).

Liczba stron (od-do):

Nr ISSN: 2081-9714

 

14. Autor: K. Olbrycht

Tytuł: Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji.

Nazwa czasopisma: „Paedagogia Christiana” nr 1/29/2012

Liczba stron (od-do): 15 s. (numer w łamaniu, brak ostatecznych stron).

Nr ISSN    1505-6872

 

15. Autor: K. Olbrycht

Tytuł: Wychowanie w rodzinie jako wychowanie do wartości domu

 Nazwa czasopisma: „Studia Teologiczne i Humanistyczne” nr 2/2/2012

Liczba stron (od-do): 55-70

Nr ISSN:  2084-4018

 

16. Autor: M. Pindór

Tytuł: Jedno czy dwa miasta?  Polityczne  i kulturalne aspekty współpracy  Cieszyna (RP) i Českého Těšína (RC) w latach 1990-2010

Nazwa czasopisma: „Świat i słowo”

Liczba stron (od-do):  27-44

Nr ISSN:1731-3317

 

17. Autor: M. Rembierz

Tytuł: Określanie granic nauki: kolektywy i style myślowe. W kręgu refleksji metanaukowej Ludwika Flecka,

Nazwa czasopisma: „Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie”, t. XVIII: 2012 (Wydawnictwo IGNATIANUM – Wydawnictwo WAM Kraków 2012)

Liczba stron (od-do): 239-267

Nr ISSN: 1730-1599

 

18. Autor: N. Ruman

Tytuł: Przekaz wartości patriotycznych w edukacji – powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II.

Nazwa czasopisma: „Wychowanie na co dzień” 2012, nr 6.

Liczba stron (od-do): 20-28

Nr ISSN: 1230-7785

 

19. Autor: N. Ruman

Tytuł: Świetlica socjoterapeutyczna.

Nazwa czasopisma: „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” 2012, nr 12.

Liczba stron (od-do): 22-24

Nr ISBN/ISSN: 1230-3720

 

20. Autor: N. Ruman

Tytuł: Antropologia w wychowaniu.

Nazwa czasopisma: „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” 2012, nr 8.

Liczba stron (od-do): 5-7

Nr ISBN/ISSN: 1230-3720

 

21. Autor: J. Skutnik

Tytuł: No walk – no work; o związku sztuki i podróży

Nazwa czasopisma: „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 6

Nr ISBN/ISSN: 1689-4642

 

22. Autor: U. Szuścik

Tytuł: Od magistra do profesora w pół drogi (?). Transkrypcja panelu dyskusyjnego.

Nazwa czasopisma: Rocznik Pedagogiczny. Numer specjalny: Dążenie do mistrzostwa..

 (red.): M. Dudzikowa, R. Bera,  Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych.

Nr ISSN: 0137-9585

Liczba stron: 27-40

 

23. Autor: K. Śleziński

Tytuł: Prawdopodobieństwo w argumentacji filozoficznej

Nazwa czasopisma: „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 13(2012)

Liczba stron (od-do):  249-260

Nr ISSN: 1427-9207

 

24. Autor: K. Śleziński

Tytuł: Meandry myślenia o prawdzie

Nazwa czasopisma: „Konteksty Kultury” 9(2012)

Liczba stron (od-do):  138-147

Nr ISSN: 2083-7658

 

25. Autor: W. Walkowska

Tytuł: Aktywna starość jako implikacja wielosektorowych działań w polityce społecznej Nazwa czasopisma: „Polityka Społeczna” nr 2/2012

Liczba stron (od-do): 34-35

Nr ISSN: 0137-4729

 

26. Autor: A. Zawada

Tytuł:   Młodość i starość w okresie ponowoczesności

Nazwa czasopisma:  „Praca Socjalna” 2012, nr 2 Liczba stron (od-do):  47-56 Nr ISSN 0860-3480      27. Autor: A. Zawada Tytuł:  Wolontariat i działalność dobroczynna studentów pedagogiki – wybrane aspekty Nazwa czasopisma: „Wychowanie na co dzień” 2012 Liczba stron (od-do):  Nr ISSN:    1230-7785 Liczba punktów: 4 Liczna znaków: 37917
  • W czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (część C wykazu MNiSW):

1. Autor: B. Chojnacka-Synaszko

Tytuł: Otwartość na odmienność w sytuacji różnorodności kulturowej – na przykładzie studenckich doświadczeń w ich środowisku rodzinnym.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 59-67

Nr ISSN: 0483-4992

 

2. Autor: A. Gajdzica

Tytuł: Ocena przez absolwentów wiedzy uzyskanej podczas studiów a wyzwania poza/i/zawodowe.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 119-128

Nr ISSN: 0483-4992

 

3. Autor: A. Gajdzica

Tytuł: Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 4–6 czerwca 2012 roku.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 197-199

Nr ISSN: 0483-4992

 

4. Autor: Z. Gajdzica

Tytuł: Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swojej pracy z dzieckiem lekko niepełnosprawnym intelektualnie w perspektywie badań podłużnych.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” nr 4/ 2012

Liczba stron (od-do): 150-163

Nr ISSN: 0483-4992

 

5. Autor: A. Gancarz

Tytuł: Noblesse oblige – losy polskich arystokratów na Syberii w perspektywie pedagogicznej.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 109-118

Nr ISSN: 0483-4992

 

6. Autor: B. Grabowska,

Tytuł: Między Polską a Europą – więzi społeczne młodzieży na pograniczach.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 69-74

Nr ISSN: 0483-4992

 

7. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Profile identyfikacyjne uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Czechach.

Nazwa czasopisma: „Przegląd Polonijny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 39-56

Nr ISBN/ISSN: 0137-303X

 

8. Autor: A. Hruzd-Matuszczyk

Tytuł: Kapitał społeczny i kulturowy małżeństw mieszanych i ich rodzin

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” nr 4/2012

Liczba stron (od-do): 51-58

Nr ISSN: 0483-4992

 

9. Autor: A. Hruzd-Matuszczyk

Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej: Kultura w edukacji międzykulturowej, Cieszyn-Ustroń Zawodzie, 24-26 września 2012 roku

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” nr 4/2012

Liczba stron (od-do): 201-205

Nr ISSN: 0483-4992

 

10. Autor: U. Klajmon-Lech

Tytuł: Pedagogizacja rodziny dziecka niepełnosprawnego – tradycyjne i nowatorskie ujęcie problemu.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 165-172

Nr ISSN: 0483-4992

 

11. Autor: B. Kozieł

Tytuł: Społeczne spostrzeganie niepowodzeń szkolnych – analiza wybranych raportów.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 137-144

Nr ISSN: 0483-4992

 

12. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Wasyla Kremienia filozofia antropocentryczna, filozofia edukacji, współczesna antropozofia.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 17-24

Nr ISSN: 0483-49992

 

13. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Profesor Wincenty Okoń (1914-2011).

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 77-80

Nr ISSN: 0483-4992

 

14. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: O modelu szkolnictwa wyższego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiązań.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 9-24

Nr ISSN: 0483-4992

 

15. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Pogranicze jako przestrzeń aksjologicznego (nie)współistnienia – ku wykluczaniu kulturowemu.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 33-41

Nr ISSN: 0483-4992

 

16. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Recenzja książki: S. K. Fitch: Child development in the 21st century.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 173-174

Nr ISSN: 0483-4992

 

17. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Sprawozdanie z konferencji: Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 207-210

Nr ISSN: 0483-4992

 

18. Autor: G. Piechaczek-Ogierman

Tytuł: Lekcja regionalizmu na żywo – propozycja dla szkolnej edukacji.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 101-108

Nr ISSN: 0483-4992

 

19. Autor: A. Różańska

Tytuł: Różnorodność religijna społeczeństw wielokulturowych wyzwaniem edukacyjnym.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 43-51

Nr ISSN: 0483-4992

 

20. Autor: N. Ruman

Tytuł: Recenzja książki: B. Kozieł: Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Cieszyn – Toruń 2011, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 178-179

Nr ISSN: 0483-4992

 

21. Autor: A. Studenska

Tytuł: Predyktory wykorzystywania strategii automotywacji w uczeniu się języka obcego.

Nazwa czasopisma: Ruch Pedagogiczny nr 4 

Liczba stron (od-do): 129-136

Nr ISSN: ISSN 0483-4992

 

22. Autor: J. Suchodolska

Tytuł: Mechanizmy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu osób niepełnosprawnych.

Nazwa czasopisma: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron (od-do): 145-154

Nr ISSN: 0483-4992

 

23. Autor: A. Szczurek-Boruta

Tytuł: Uczenie się międzykulturowe – ku tożsamości wielowymiarowej i integracji społecznej.

Nazwa czasopisma:  „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron: 25-31

Nr ISSN: 0483-4992

 

24. Autor: J. Urban

Tytuł: Młodzież środowisk wielokulturowych państw Grupy Wyszehradzkiej o procesach integracyjnych z Unią Europejską – nastawienia dotyczące zjednoczenia i kwestii mniejszości.

Nazwa czasopisma:  „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Liczba stron: 77-99

Nr ISSN: 0483-4992

  • W czasopismach recenzowanych innych niż wymienione powyżej

1. Autor:  A. Adamski

Tytuł: Quantum Nature of Winter Depression

Nazwa czasopisma: Invitation - Journal of Nutritional Therapeutics

Liczba stron (od-do): 145-151

Nr ISSN:

 

2. Autor: M. Bełza

Tytuł: System edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Republice Czeskiej i Polsce

Nazwa czasopisma: Z. Gajdzica, I. Bieńkowska (red.), Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych T. 14, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls) Cieszyn-Kraków 2012, Liczba stron (od-do): 19-50

Nr ISBN/ISSN: 978-83-7850-115-2

 

3. Autor: I. Bieńkowska

Tytuł: Przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej w Polsce i Republice Czeskiej w aspekcie przepisów unijnych.

Nazwa czasopisma: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych T. 14, , (red.) Z. Gajdzica, I. Bieńkowska, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012Nr ISBN: 978-83-7850-115-2

Liczba stron (od-do) 165-192

 

4. Autor: M. Bortliczek

Tytuł: Tabuizowanie starości w reklamach kosmetyków

Nazwa czasopisma: „Słowo. Studia językoznawcze”, red. K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Liczba stron (od-do):

Nr ISSN: 2082-6931

 

5. Autor: K. Chrząszcz, A. Wojtas (red.)

Tytuł:  Trianon jako dobry przykład pracy na rzecz osób niepełnosprawnych na pograniczu polsko – czeskim”

Nazwa czasopisma: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych T. 14(red.) Z. Gajdzica, I. Bieńkowska

 (Oficyna Wydawnicza Impuls) Cieszyn-Kraków 2012,

Nr ISBN: 978-83-7850-115-2.

Liczba stron (od-do) 153-160

 

6. Autor: B. Dziadzia

Tytuł:Dylematy tzw. kultury uczestnictwa

Nazwa czasopisma: „Media i Społeczeństwo”

Liczba stron (od-do): 101-113

Nr ISSN: 2083-5701

 

7. Autor: B. Dziadzia, A. Kasperek

Tytuł: Wymiary przedsiębiorczości w nowych mediach: wirtualizacja kultury i kapitał społeczny w biznesie

Nazwa czasopisma: „Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości” 2011, tom X (ukazał się w 2012 roku)

Liczba stron (od-do): 7-25

Nr ISBN/ISSN: 1644-5007

 

8. Autor: I. Fajfer-Kruczek

Tytuł: Ekonomia społeczna  szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej, W: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Nazwa czasopisma: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych T. 14,  Z. Gajdzica, I. Bieńkowska (red.), Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls Cieszyn-Kraków 2012 (red.) Z. Gajdzica, I. Bieńkowska

Liczba stron (od-do): 139-156

Nr ISBN/ISSN: 978-83-7850-115-2

 

9. Autor: A. Gajdzica

Tytuł: Recenzja książki: J. Nikitorowicz, A. Sadowski, M. Sobecki, J. Muszyńska (red.): Edukacja międzykulturowa. „Pogranicze. Studia Społeczne”. T. XVII, cz. II.

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 216-219

Nr ISBN/ISSN: 978-83-7780-450-6/2299-4106

 

10. Autor: Z. Gajdzica

Tytuł: Kilka uwag na temat zasad kształcenia specjalnego w perspektywie edukacji integracyjnej i inkluzyjnej uczniów niepełnosprawnych.

Nazwa czasopisma: „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 2012, t. 14

Liczba stron (od-do): 155-163

Nr ISBN/ISSN: 0867- 7263

 

11. Autor: Z. Gajdzica

Tytuł: Dlaczego dziecko z niepełnosprawnością zwykle staje się uczniem upośledzonym?

Nazwa czasopisma: „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, 2012, nr 2

Liczba stron (od-do): 74-81

Nr ISBN/ISSN: 978-83-232-2470-9

 

12. Autor: Z. Gajdzica 

Tytuł: Edukacyjne i społeczne konteksty dystansu społecznego studentów z Polski i Republiki Czeskiej wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Nazwa czasopisma: Problemy edukacji, rehabilitacji, socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 14. UŚ-Impuls, Katowice-Kraków 2012, (red.) Z. Gajdzica, I. Bieńkowska

Liczba stron (od-do): 119-137

Nr ISBN/ISSN: 978-83-7850-115-2

 

13. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Prace z edukacji wielo- i międzykulturowej wydane w roku 2011.

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 259-261

Nr ISBN/ISSN: 978-83-7780-450-6/2299-4106

 

14. Autor: A. Hruzd

Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej: Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy. Ustroń – Cieszyn–Jaszowiec, 17–19 października 2011 roku

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” nr 1/2012

Liczba stron (od-do): 249-255

Nr ISBN/ISNN: 978-83-7780-450-6/2299-4106

 

15. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Edukacja międzykulturowa – bilans otwarcia 2012.

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 15-46

Nr ISSN: 2299-4106; ISBN 978-83-7780-450-6

 

16. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Wprowadzenie.

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 9-12

Nr ISSN: 2299-4106; ISBN 978-83-7780-450-6

 

17. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Recenzja książki: Edukacja międzykulturowa. Red. Jerzy Nikitorowicz, Andrzej Sadowski, Dorota Misiejuk. „Pogranicze. Studia Społeczne”. T. XVII, cz. I. Białystok 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 211-215

Nr ISSN: 2299-4106; ISBN 978-83-7780-450-6

 

18. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Prace habilitacyjne i doktorskie z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej obronione w latach 2000-2011 w dyscyplinie pedagogika.

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 231-236

Nr ISSN: 2299-4106; ISBN 978-83-7780-450-6

 

19. Autor: D. Prysak

Tytuł: Egzemplifikacja pomocy studentom niepełnosprawnym na pograniczu polsko-czeskim w powiecie cieszyńskim i karwińskim

Nazwa czasopisma: Z. Gajdzica, I. Bieńkowska (red.) Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej polski oraz republiki czeskiej. Problemy edukacji, rehabilitacji, socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 14. UŚ- Impuls, Katowice-Kraków 2012

Liczba stron (od-do): 119-137

Nr ISBN/ISSN: 978-83-7850-115-2

 

20. Autor: N. Ruman

Tytuł: Recenzja książki: Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy. Red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 509.

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 220-225

Nr ISBN/ISSN: 978-83-7780-450-6/2299-4106

 

21. Autor: A. Studenska

Tytuł: Predictors of learning autonomy and its components

Nazwa czasopisma: Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ)

Liczba stron (od-do): 599 - 608

Nr ISSN: 2040 2589 (online)

 

22. Autor: A. Szczurek-Boruta

Tytuł: Recenzja: Przemysław Paweł Grzybowski  Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej.

Nazwa czasopisma: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Liczba stron (od-do): 223-225

Nr ISBN/ISSN: 978-83-7780-450-6/2299-4106

 

23. Autor: K. Śleziński

Tytuł: Geneza i rozwój Kopernikowskiej teorii heliocentrycznej

Nazwa czasopisma: „Studia z Filozofii Polskiej” 6 (2011)

Liczba stron (od-do):  121-133

Nr ISSN: 1897-8584

 

24. Autor: K. Śleziński, M. Rembierz

Tytuł: Od redaktorów

Nazwa czasopisma: „Studia z Filozofii Polskiej” 6 (2011)

Liczba stron (od-do):  5-6

Nr ISSN: 1897-8584

 

25. Autor: E. Tomaszewska,

Tytuł: A map to the fifth kingdom

Nazwa czasopisma: “Puppet Notebook” magazine British UNIMA, nr 20, 2011/12

Liczba stron (od-do): 2–20

Nr ISSN: 1745-1086

 

26. Autor: S. Wrona

Tytuł: Wczesna interwencja – rozwiązania polskie i czeskie

Nazwa czasopisma: Z. Gajdzica, I. Bieńkowska (red.) Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej polski oraz republiki czeskiej. Problemy edukacji, rehabilitacji, socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 14. UŚ- Impuls, Katowice-Kraków 2012

Nr ISSN: 978-83-7850-115-2

Liczba stron (od-do) 51-61

 

II.  Książki:

  • Krajowe

1. Autor: I. Bieńkowska

Tytuł: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w świetle rozporządzeń unijnych

Wydawca, miejsce wydania: Scriptum, Kraków

Nr ISBN: ISBN 978-83-60163-78-8.

Liczba stron (od-do) 217

 

2. Autor: I. Bieńkowska, Z. Gajdzica (red.):

Tytuł: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski i Republiki Czeskiej. Tom 14. Wydawca, miejsce wydania: Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012

Nr ISBN: ISBN 978-83-7850-115-2.

Liczba stron (od-do) 217

 

3. Autor: D. Juruś

Tytuł: W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu

Wydawca, miejsce wydania: Księgarnia Akademicka, Kraków 2012

Nr ISBN: 978-83-7638-211-1

Liczba stron: 322

 

4. Autor: A. Kasperek

Tytuł: Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii

Wydawca, miejsce wydania: Zakład Wydawniczy „NOMOS”-Uniwersytet Śląski, Kraków 2012

Nr ISBN: 978-83-7688-092-1

Liczba stron (od-do): 213

 

5. Autor: A. Kasperek, J. Budniak (red.)

Tytuł: Polska – Czechy – Słowacja. Oblicza religijności

Wydawca, miejsce wydania: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach – Studio NOA, Katowice 2011

Nr ISBN: 978-83-60071-42-7

Liczba stron (od-do): 230

 

6. Autor: A. Kasperek (red.)

Tytuł: Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji  [seria TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, tom I)

Wydawca, miejsce wydania: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza, Katowice – Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-83-89796-66-0

Liczba stron (od-do): 173

 

7. Autor: J. Kiedos, A. Brzytwa (red.)

Tytuł: „Świadectwo śląskiego kapłana”. Życie księdza Konrada Szwedy w  100 lecie urodzin.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Studio Noa, Katowice-Rybnik, 2012

Nr ISBN: 8360071403, 978-83-60071-40-3

 

8. Autor:  J. Kiedos, S. Lubaszka, S. Zawada, P. Greger

Tytuł: Słownik biograficzny kapłanów diecezji bielsko-żywieckiej 1992-2011

Wydawca, miejsce wydania: Bielsko-Biała

Nr ISBN: 8393472601,  978-83-93472-60-4

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo  Kurii Diecezjalnej Diecezji Bielsko- Żywieckiej, Bielsko-Biała, 2012

Liczba stron (od-do): 78

 

9. Autor: A. Klinik, D. Prysak (red.)

Tytuł: Edukacja i Socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej

Wydawca, miejsce wydania: Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2011 (nie wykazana w sprawozdaniu z 2011)

Nr ISBN:978-83-61991-85-4

Liczba stron (od-do) 255

 

10. Autor: A. Klinik (red.)

Tytuł: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Problemy osób niepełnosprawnych w opinii teoretyków i praktyków. Tom 15

Wydawca, miejsce wydania: Impuls – Cieszyn, 2012

Nr ISBN: 9788375871579

Liczba stron (od-do):147

 

11. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Oświata pozaszkolna na Górnym Śląsku od polowy XIX w. do 1918 r. – na przykładzie wsi pszczyńskiej

Wydawca, miejsce wydania: Wyd. Galeria „Na Gojach”, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn, 2012

Nr ISBN: 978-83-60551-37-0

Liczba stron (od-do): 128

 

12. Autor: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman (red.),

Tytuł: Wielokulturowość i problemy edukacji.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń, 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-433-9

Liczba stron: 278

 

13. Autor: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.),

Tytuł: Religia i edukacja międzykulturowa.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

Liczba stron: 280

 

14. Autor: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.):

Tytuł: Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice – Cieszyn – Warszawa – Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-7587-532-4; 978-83-7587-531-7

Liczba stron: 207

 

15. Autor: T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, W. Kremień, S. Sysojewa (red.),

Tytuł: Edukacja w społecznościach wielokulturowych.

Wydawca, miejsce wydania: WSP ZNP w Warszawie, UwB, Warszawa 2012.

Nr ISBN: 978-83-87301-19-1

Liczba stron: 392

 

16. Autor: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.),

Tytuł: Nowe media w edukacji.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-327-1

Liczba stron: 265

 

17. Autor: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.),

Tytuł: Cyberprzestrzeń i edukacja.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-326-4

Liczba stron: 362

 

18. Autor: T. Lewowicki, W. Ogniewjuk, S. Sysojewa (red.),

Tytuł: Oświatologia. Rocznik polsko-ukraiński nr 1.

Wydawca, miejsce wydania: Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki, WSP ZNP w Warszawie, Warszawa-Kijów 2012.

Nr ISSN: 2226-3012

Liczba stron: 120

 

19. Autor: T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.),

Tytuł: Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. Rocznik polsko-ukraiński. T. XIV. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa – Kijów 2012.

Nr ISBN: 2083-2753

Liczba stron: 350

 

20. Autor:  I. Łuc, M. Pogłódek, (red.)

Tytuł: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo UŚ, Katowice

Nr ISBN: 978-83-226-2111-0

Liczba stron: 535

 

21. Autor:  I. Łuc, M. Pogłódek, (red.)

Tytuł: “Terrarium” - zabawka edukacyjna i kompetencyjna. Podręcznik dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i terapeutów.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Scholion, Kraków-Cieszyn,

Nr ISBN: ISBN 978-83-926209-0-7

Liczba stron:120

 

22. Autor: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.),

Tytuł: Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-374-5

Liczba stron: 662

 

23. Autor: E. Ogrodzka-Mazur (red.)

Tytuł: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISSN: 2299-4106; ISBN 978-83-7780-450-6

Liczba stron: 265

 

24. Autor: E. Ogrodzka-Mazur (red.)

Tytuł: „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

Wydawca, miejsce wydania: WSP ZNP w Warszawie, Warszawa 2012.

Nr ISBN: 0483-49992

Liczba stron: 216

 

25. Autor: N. Ruman,

Tytuł: Pszczyńskie sacrum w małych obiektach architektury.

Wydawca, miejsce wydania: „Scriptum”, Kraków 2012.

Nr ISBN: 9778-83-60163-73-3

Liczba stron: 133

 

26. Autor: D. Sieroń-Galusek,  Ł. Galusek

Tytuł: Pogranicze o odradzaniu się kultury

Wydawca, miejsce wydania: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wrocław 2012.

Nr ISBN: 978-83-61617-23-5

Liczba stron (od-do) str. 215

 

27. Autor: E. Smyrnova-Trybulska

Tytuł: E-learning for Societal Needs

Wydawca, miejsce wydania:  Wyd. UŚ Katowice, Katowice, Studio-Noa

Nr ISBN: 978-83-60071-59-5

Liczba stron: 557

 

28. Autor: E. Smyrnova-Trybulska, S. Stach (red.)

Tytuł: Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie

Wydawca, miejsce wydania: Wyd. UŚ  Katowice, Studio-Noa

Nr ISBN: 978-83-60071-55-7

Liczba stron: 194

 

29. Autor: E. Smyrnova-Trybulska, S. Stach S. (red.)

Tytuł: Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość

Wydawca, miejsce wydania: Wyd. UŚ  Katowice, Studio-Noa

Nr ISBN: 978-83-60071-56-4

Liczba stron: 560

30. Autor: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.),

Tytuł: Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-375-2

Liczba stron: 711

 

31. Autor: K. Śleziński

Tytuł: Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce

Wydawca, miejsce wydania: Uniwersytet Śląski – Wydawnictwo „Scriptum”, Katowice-Kraków 2012

Nr ISBN: 978-83-60163-80-1

Liczba stron:  309

 

32. Autor: E. Tomaszewska.

Tytuł: Jan Dorman- własną drogą.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice

Nr ISBN: 978-83-7164-726-0

Liczba stron: 336.

 

33. Autor: S. Wrona, R. Guzowski (red.)

Tytuł: Ekozofia Niepełnosprawnych. Holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawca, miejsce wydania: Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-83-936-499-0-7

Liczba stron (od-do) 152

Liczba punktów: 2

  • Zagraniczne:

1. Autor: T. Lewowicki, B. Kremień, (red.),

Tytuł: Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Wydawca, miejsce wydania: Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Żytomierz 2012.

Nr ISBN: ISBN 978-966-485-127-2  

Liczba stron: 691

 

III.   Rozdziały w pracach zbiorowych:

  • krajowych:

1. Autor: I. Bieńkowska

Tytuł: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych wobec wyzwań rynku pracy i sytuacji wzrastającego bezrobocia. Analiza indywidualnych przypadków [w:] Kuzior, A., Rąb, J. Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012

Nr ISBN: 978-83-7335-971-0.

Liczba stron (od-do) 55-76

 

2. Autor: I. Bieńkowska

Tytuł: Doświadczanie sensu życia przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną. In IX Polski Zjazd Filozoficzny 17-21.09.2012. Księga streszczeń

Wydawca, miejsce wydania: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Politechnika Śląska, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Gliwice- Katowice-Wisła 2012

Nr ISBN: 978-83-61975-72-4

Liczba stron (od-do) 285-286

 

3. Autor: I. Bieńkowska

Tytuł: Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją. [W:] Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej. Tom 14 – (Rec. książki: Chodkowska, M., Byra, S., Kazanowski, Z., Osik-Chudowolska, D., Parchomiuk, M., Szabała, B., 2010. Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją. Lublin: Wydawnictwo MCS, s.163. ISBN 978-83-227-3131-4).

Wydawca, miejsce wydania: Oficyna Wydawnicza  Impuls, Kraków 2012

Nr ISBN: 978-83-7850-115-2.

Liczba stron (od-do)

 

4. Autor: M. Bortliczek, I. Łuc

Tytuł: Kuszenie i uwodzenie dzieci i dorosłych – słodki smak reklam,

W: M. Jasińska (red.), Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie, mediach i biznesie,

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Siedlce 2012

Nr ISBN: 978-83-63307-16-5

Liczba stron (od-do): 81-90.

 

5. Autor: M. Bortliczek, I. Łuc

Tytuł: „Zeszyciki, spódniczki, piórniczki, nożyczki…” Perswazyjny obraz akcesoriów szkolnych w tekstach reklam,

W: M. Jasińska (red.), Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie, mediach i biznesie,

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Siedlce 2012

Nr ISBN: 978-83-63307-16-5

Liczba stron (od-do): 119-126

 

6. Autor: M. Bortliczek

Tytuł: Tajemnice życia – terminologia (popularno)naukowa w edukacyjnych opowieściach dla dzieci,

W: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Wyraz w języku i tekście

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Siedlce 2012

Nr ISBN: 978-83-7051-662-8

Liczba stron (od-do): 52-64

 

7. Autor: M. Bortliczek

Tytuł: Językowo utrwalony stereotyp sąsiada,

W: A. Kasperek (red.), Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji; seria TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, tom I

Wydawca, miejsce wydania: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Katowice-Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-83-89796-66-0

Liczba stron (od-do): 8-28

 

8. Autor: B. Chojnacka-Synaszko,

Tytuł: Inteligencja inter- i intrapersonalna wychowanka przedmiotem zainteresowania rodziców podczas podejmowanych przez nich działań oswajających dziecko z odmiennością w warunkach zróżnicowania kulturowego.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do): 497-515

 

9. Autor: B. Chojnacka-Synaszko, B. Kozieł,

Tytuł: Wprowadzenie.

W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.): Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn – Warszawa – Katowice – Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-7587-532-4; 978-83-7587-531-7

Liczba stron (od-do): 13-16

 

10. Autor: B. Chojnacka-Synaszko, B. Kozieł,

Tytuł: Kształtujemy tożsamość gimnazjalisty – lokalno-regionalną, narodową i europejską. Scenariusze.

W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.), Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn – Warszawa – Katowice – Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-7587-532-4; 978-83-7587-531-7

Liczba stron (od-do): 85-120

 

11. Autor: K. Chrząszcz

Tytuł: Asystent Studenta niepełnosprawnego- zakres działań.

W: J. Wojtaś (red.), Edukacja ustawiczna i rehabilitacja lecznicza osób z niepełnosprawnością.

Wydawca, miejsce wydania: PWSZ im. Witelona, Legnica

 

12. Autor: B. Dziadzia

Tytuł: Ryzyko dobra po „Wolnej kulturze”

Wydawca, miejsce wydania: Biblos, Tarnów 2012

Nr ISBN: 978-83-7793-049-6

Liczba stron (od-do): 99-110

 

13. Autor: I. Fajfer-Kruczek, S. Wrona.

Tytuł: Postawy studentów i absolwentów specjalności „asystent osoby niepełnosprawnej” Uniwersytetu Śląskiego wobec niepełnosprawności,

W: Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej, (red.) A. Klinik, D. Prysak

Wydawca, miejsce wydania: Oficyna Wydawnicza „Humanistas”, Sosnowiec 2011

ISBN: 978-83-61991-85-4

Liczba stron (od-do): 103-118

 

14. Autor: I. Fajfer-Kruczek

Tytuł: Środowisko naturalne jako źródło inspiracji w edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

W: S. Wrona, R. Guzowski (red.), Ekozofia Niepełnosprawnych. Holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawca, miejsce wydania: Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-83-936-499-0-7

Liczba stron (od-do): 5-15

 

15. Autor: A. Gajdzica,

Tytuł: Konformizm w pracy nauczyciela – przyczółek zmiany czy schron oporu?

W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-374-5

Liczba stron (od-do) 520-551

 

16. Autor: A. Gajdzica, Z. Gajdzica,

Tytuł: Dystans społeczny nauczycieli ze środowisk mono- i wielokulturowych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W:  A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do) 545-566

 

17. Autor: A. Gajdzica, B. Kubiczek,

Tytuł: Wspieranie nauczycieli w środowisku mniejszościowym – na przykładzie działalności Centrum Pedagogicznego dla Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman (red.), Wielokulturowość i problemy edukacji.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-433-9

Liczba stron (od-do) 181-197

 

18. Autor: A. Gancarz,

Tytuł: Polacy z Kazachstanu – życie przed i po repatriacji w perspektywie pedagogiki międzykulturowej.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do) 298-321

 

19. Autor: A. Gancarz

Tytuł: Religijne aspekty życia sybiraków w perspektywie pedagogicznej.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.), Religia i edukacja międzykulturowa.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

 

20. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Wprowadzenie.

W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.): Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice – Cieszyn – Warszawa – Kraków 2012.

Nr ISBN 978-83-7587-532-4

Nr ISBN: 978-83-7587-531-7

Liczba stron (od-do): 123-131

 

21. Autor: B. Grabowska, A. Gancarz

Tytuł: Stosunek do dziedzictwa kulturowego. Scenariusze.

W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.): Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice – Cieszyn – Warszawa – Kraków 2012.

 Nr ISBN 978-83-7587-532-4

Nr ISBN: 978-83-7587-531-7

Liczba stron (od-do): 133-165

 

22. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Spotkania z Innym – wolne od stereotypów, pełne otwartości i tolerancji. Scenariusze.

W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.): Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice – Cieszyn – Warszawa – Kraków 2012.

Nr ISBN 978-83-7587-532-4

Nr ISBN: 978-83-7587-531-7

Liczba stron (od-do): 167-202

 

23. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Bibliografia prac Profesora Tadeusza Lewowickiego.

W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-374-5

Liczba stron (od-do): 17-64

 

24. Autor: B. Grabowska, J. Suchodolska

Tytuł: Wędrówka drogą naukową trwa… – z Profesorem Lewowickim rozmawiają Barbara Grabowska i Jolanta Suchodolska.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do): 47-63

 

25. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Kim czują się młodzi Polacy na obczyźnie?  – kreowanie tożsamości w warunkach pogranicza.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do): 150-181

 

26. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Pojednanie i jego zagrożenia na pograniczu polsko-czeskim.

W: J. Kurczewski (red.): Socjologia pojednania.

Wydawca, miejsce wydania: Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2012.

Nr ISBN 978-83-7688-102-7

Liczba stron (od-do): 111-125

 

27. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Religia jako czynnik różnicujący poczucie tożsamości młodzieży polskiej z Białorusi, z Czech i z Ukrainy.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.), Religia i edukacja międzykulturowa.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

Liczba stron (od-do): 172-195

 

28. Autor: B. Grabowska

Tytuł: Dziecko w świecie globalizacji.

W: M. Smólczyńska, B. Kafla (red.): Etnopedagogika a współczesna edukacja dzieci.

Wydawca, miejsce wydania: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Nowy Sącz 2012.

Nr ISBN: 978-83-63341-52-7

Liczba stron (od-do): 18-27

 

29. Autor: A. Hruzd, A. Minczanowska

Tytuł: Założony a rzeczywisty obraz realizacji praktyk pedagogicznych – analiza wybranych zagadnień.

W: E. Cyrańska, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Studenckie praktyki pedagogiczne w szkole

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

Nr ISBN: 978-83-7525-642-0

Liczba stron (od-do): 121-144

 

30. Autor: A. Hruzd

Tytuł: Rodzina w środowisku wielokulturowym – uwarunkowania, problemy, perspektywy. W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poza paradygmaty. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. Tom 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Nr ISBN: 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do): 476-496

 

31. Autor: A. Hruzd, A. Gancarz

Tytuł: Mass media w edukacji – spojrzenie pedagogów – tendencje, oczekiwania.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman(red.),Wielokulturowość i problemy edukacji

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń 2012

Nr ISBN: 978-83-7780-433-9

Liczba stron (od-do): 244-269

 

32. Autor: A. Hruzd

Tytuł: Wolontariat europejski szansą na poznanie Innego – na przykładzie działalności Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.), Religia i edukacja międzykulturowa

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń 2012

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

Liczba stron (od-do): 254-272

 

33. Autor: A. Kasperek, J. Budniak (red.)

Tytuł: Słowo od Redaktorów

W: A. Kasperek, J. Budniak (red.), Polska – Czechy – Słowacja. Oblicza religijności, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach – Studio NOA, Katowice

Nr ISBN: 978-83-60071-42-7

Liczba stron (od-do): 7-11

 

34. Autor: A. Kasperek

Tytuł: Religijność Polaków a proces sekularyzacji

W: A. Kasperek, J. Budniak (red.), Polska – Czechy – Słowacja. Oblicza religijności, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach – Studio NOA, Katowice

Nr ISBN: 978-83-60071-42-7

Liczba stron (od-do): 55-83

 

35. Autor: A. Kasperek, H. Rusek,

Tytuł: Sympatie i antypatie polsko-czeskie w świetle badań nad antagonizmem i pojednaniem polsko-czeskim na Śląsku Cieszyńskim

W:A. Kasperek (red.), Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji  [seria TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, tom I), Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza, Katowice – Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-83-89796-66-0

Liczba stron (od-do): 94-125

 

36. Autor: A. Kasperek, H. Rusek, J. Szymeczek

Tytuł: Z dziejów antagonizmu i pojednania  polsko-czeskiego oraz katolicko-ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Studium socjologiczne na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

W: J. Kurczewski, A. Herman (red.), Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych,

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012

Nr ISBN: 978-83-7453-091-0

Liczba stron (od-do): 89-144; 480-487; 504-507 

 

37. Autor: A. Kasperek

Tytuł: Durkheimowskie inspiracje w Stefana Czarnowskiego koncepcji przestrzeni i czasu

W: W. Majkowski, U. Bejma (red.), Emil Durkheim – badacz i inspirator, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012

Nr ISBN: 978-83-7072-728-4

Liczba stron (od-do): 215-244

 

38. Autor: A. Kasperek

Tytuł: Orientacje na wartości – między sacrum a profanum. Praca i wzory konsumpcji

W: A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz (red.), Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Tom 2, Wydawnictwo Muzeum Historii Katowic, Katowice 2012

Nr ISBN: 978-83-87727-29-1

Liczba stron (od-do): 501-506

 

39. Autor: U. Klajmon-Lech

Tytuł: Pedagog – rodzice – dziecko. Idea podmiotowości i dialogiczności w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.

W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu.   T. 1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-374-5

Liczba stron (od-do): 579-603

 

40. Autor: U. Klajmon-Lech

Tytuł: Przykłady wsparcia udzielanego osobom z rzadkimi chorobami chromosowymi i ich rodzinom w wybranych krajach Europy.

W: A. Klinik, D. Prysak (red.): Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej.

Wydawca, miejsce wydania: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2012.

Nr ISBN: 978-83-61991-85-4

Liczba stron (od-do): 43-50

 

41. Autor: U. Klajmon-Lech

Tytuł: Wspólnota religijna szansą na dialog, otwartość i tolerancję .

W: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.), Religia i edukacja międzykulturowa.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

Liczba stron (od-do): 215-231

 

42. Autor: A. Klinik

Tytuł: Treści ekologiczne w zajęciach terapeutycznych .

W: S. Wrona. R. Guzowski (red.), Ekozofia Niepełnosprawnych. Holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawca, miejsce wydania: Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-83-936-499-0-7

Liczba stron (od-do) 26- 29

 

43.Autor: D. Kocurek

Tytuł: Edukacja regionalna w rodzinie i szkole,

W: M. Smólczyńska, B. Kafel (red.), Etnopedagogika a współczesna edukacja dzieci,

Wydawca, miejsce wydania: Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2012

Nr ISBN:978-83-63341-52-7

Liczba stron (od-do) 29-38

 

44. Autor: D. Kocurek, N. Ruman

Tytuł: Nauczyciel wychowania przedszkolnego kreatorem działań edukacyjnych,

W: B. Surma (red.),  Nowe wyzwania dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,

Wydawca, miejsce wydania: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

Nr ISBN:978-83-7614-108-4

Liczba stron (od-do) 67-90

 

45. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Amrozy (Jamrozy) Teofil Wojciech,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny,

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 19-19

 

46. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Bajer Zofia,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 22- 22

 

47. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Borówka Fryderyk,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 29-29

 

48. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Celler Jan,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 34-34

 

49. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Dziubek Włodzimierz,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 39-39

 

50. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Gogulski Kazimierz,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 54-54

 

51. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Gruszczyk Paweł,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 54-55

 

52. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Hanek Agata,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do)

 

53. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Kęsek Jadwiga,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 70-71

 

54. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Kobiela Maria,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do)

 

55. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Kociołek Władysława,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 73-73

 

56. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Kopeć Franciszek,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 82-83

 

57. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Kotas Helena

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 83-84

 

58. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Kotas Teofil,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 84-85

 

59. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Koziołek Jan Nepomucen,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 85-86

 

60. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Krems Richard,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 86-86

 

61. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Kucharczyk Paulina,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 87-88

 

62. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Lukasek Anna,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 89-89

 

63. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Lux Jakub Filip Grzegorz,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 90-90

 

64. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Maroszek Walenty,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN: 978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 93-93

 

65. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Mieszczak Otylia,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 94-95

 

66. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Mucha Joanna,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 96-97

 

67. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Mularczyk Rut,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 97-97

 

68. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Nytz Antoni,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 104-104

 

69. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Piekorz Bronisława,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 107-108

 

70. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Rymarczyk Jadwiga,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 110-111

 

71. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Sęk Justyn,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 115-115

 

72. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Tomanek Piotr,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 128-129

 

73. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Wandrasz Rudolf,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 133-134

 

74. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Wawrzyczek Łucja,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 137-137

 

75. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Wawrzyczek Stefania,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 138-138

 

76. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Wawrzynkiewicz Ludwik,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 138-139

 

77. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Widyna Anna,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 139-139

 

78. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Wieczorek Maria,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 140-140

 

79. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Wiśnicka Maria,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 141-141

 

80. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Włoczek Teresa,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 141-142

81. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Wojaczek Anna,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 142-143

 

82. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Wojciech Alojzy,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 143-144

 

83. Autor: D. Kocurek

Tytuł: Żmij Józef,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 148-150

 

84. Autor: D. Kocurek

Tytuł:  Nota biograficzna dotycząca redaktora tomu,

W: W. Korzeniowska (red.), Goczałkowicki słownik biograficzny, 

Wydawca, miejsce wydania: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój 2012

Nr ISBN:978-83-933102-0-3

Liczba stron (od-do) 152-154

 

85. Autor: D. Kurzyna-Chmiel

Tytuł: Główne formy współdziałania samorządu terytorialnego w wykonywaniu oświatowych zadań publicznych

W: B. Dolnicki (red.) Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego Wolters Kluwer, Warszawa

Nr ISBN: 978-83-264-3975-9

Liczba stron: 111-127

 

86. Autor: D. Kurzyna-Chmiel

Tytuł: Z rozważań nad jakością w oświacie

W: D. Kijowski, A. Miru, A. Suławko-Karetko (red.) Jakość prawa administracyjnego Wolters Kluwer, Warszawa

Nr ISBN: 978-83-264-3975-9

Liczba stron: 471-494

 

87. Autor: K. Kotkowska

Tytuł: Homo religiosus – homo magus? Magia jako religia na przełomie wieków,

W: R. Ilnicki, J. Iwanicki (red.),  Sfery refleksji religioznawczej

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012

Nr ISBN: 978 83 62243 884

Liczba stron (od-do) 25-34

88. Autor: B. Kozieł

Tytuł: Kształtujemy poczucie zakorzenienia w kulturze i postawy społeczne wobec Innego (przeciwdziałamy stereotypom i uprzedzeniom, budujemy postawy tolerancyjne). Scenariusze.

W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.): Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn – Warszawa – Katowice – Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-7587-532-4; 978-83-7587-531-7

Liczba stron (od-do): 17-83

 

89. Autor: B. Kozieł

Tytuł: Interakcje w klasie szkolnej a przebieg szkolnej kariery ucznia – w opinii nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-374-5

Liczba stron (od-do): 478-504

 

90. Autor: B. Kozieł

Tytuł: W drodze do międzykulturowości – opinie nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o realizacji edukacji regionalnej i europejskiej na Pograniczu.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman (red.): Wielokulturowość i problemy edukacji.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-433-9

Liczba stron (od-do): 88-105

 

91. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Oświata w warunkach wielokulturowości – od asymilacji do edukacji międzykulturowej i wielowymiarowej tożsamości.

W: W. Kremień, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, S. Sysojewa (red.), Edukacja w społecznościach wielokulturowych.

Wydawca, miejsce wydania: WSP ZNP w Warszawie, UwB, Warszawa 2012.

Nr ISBN: 978-83-87301-19-1

Liczba stron (od-do): 25-44

 

92. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Wstęp.

W: W. Kremień, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, S. Sysojewa (red.), Edukacja w społecznościach wielokulturowych.

Wydawca, miejsce wydania: WSP ZNP w Warszawie, UwB, Warszawa 2012.

Nr ISBN: 978-83-87301-19-1

Liczba stron (od-do): 17-21

93. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Wrażliwość społeczna i edukacja.

W: R. Kwiecińska, J. M. Łukasik (red.):  Zmiana społeczna: edukacja – polityka oświatowa – kultura.

Wydawca, miejsce wydania: UP, Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-72717-20-7

Liczba stron (od-do): 26-41

 

94. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Kształcenie nauczycieli – niektóre koncepcje, modele i tendencje.

W: E. Żmijewska (red.): Kształcenie nauczycieli: modele – tendencje – wyzwania wielokulturowej rzeczywistości.

Wydawca, miejsce wydania: UP, Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-72717-12-2

Liczba stron (od-do): 8-20

 

95. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Szkic do dziejów całościowych ujęć zagadnień oświaty – ku spotkaniu z oświatologią.

W: T. Lewowicki, W. Ogniewjuk, S. Sysojewa (red.), Oświatologia. Rocznik polsko-ukraiński nr 1.

Wydawca, miejsce wydania: Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki, WSP ZNP w Warszawie, Warszawa-Kijów 2012.

Nr ISBN:

Liczba stron (od-do): 9-21.

 

96. Autor: T. Lewowicki, B. Siemieniecki

Tytuł: Wstęp.

W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-326-4

Liczba stron (od-do): 9-10

 

97. Autor: T. Lewowicki, B. Siemieniecki

Tytuł: Wstęp.

W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Nowe media w edukacji.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-326-4

Liczba stron (od-do): 7-8

 

98. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Wprowadzenie.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman (red.), Wielokulturowość i problemy edukacji.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-433-9

Liczba stron: 9-12

 

99. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Wprowadzenie.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.), Religia i edukacja międzykulturowa.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSP ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

Liczba stron: 7-12

 

100. Autor: I. Łuc

Tytuł: Nazwa własna w kontekście reklamowym

W: J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), Wyraz w języku i tekście,

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Siedlce 2012

Nr ISBN: 978-83-7051-662-8

Liczba stron (od-do) s. 241-249

 

101. Autor: A. Matusiak

Tytuł : Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania

 W: Marek Kazimierczak (red.), To my uczyniliśmy ich biednymi. Turyści wobec problemu ubóstwa i udzielania jałmużny na terenach recepcji turystycznej

Wydawca, miejsce wydania: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań

Seria: Monografie  419

Nr ISBN: 978-83-61414-71-1

Liczba stron (od-do): 216-230

 

102. Autor: A. Murzyn

Tytuł: Od herbartowskiej wielostronności zainteresowań do uduchowionego społeczeństwa

Obywatelskiego

W: E. Anhalt, D. Stępkowski(red.), Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych 

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa

Nr ISBN: 978-83-7201-438-2

Liczba stron (od-do) 167-185

 

103. Autor: B. Oelszlaeger-Kosturek

Tytuł: Uczenie się i indywidualny rozwój dzieci we wczesnej edukacji, czyli planować, uczyć (się) i oceniać razem z dziećmi.

W: T. Giza, I. Pałgan (red.), Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych, Radom 2012.

Nr ISBN: 978-83-62805-48-8

Liczba stron (od-do): 111-142

 

104. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Autorytet uczonego a kreowanie środowiska pedagogów międzykulturowych.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. T.2. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do): 64-90

 

105. Autor: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta,

Tytuł: Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji  w latach 1989-2012. Wokół cieszyńskiej szkoły badań pogranicza Profesora Tadeusza Lewowickiego.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. T.2. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do): 19-40

 

106. Autor: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta,

Tytuł: Wprowadzenie.

W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-374-5

Liczba stron (od-do): 7-14

 

107. Autor: K. Olbrycht

Tytuł: - Pedagogia szarych urszulanek (Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego),

W:  J.Kostkiewicz (red.);   Współczesne pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Impuls. Kraków 2012,

Nr ISBN: 976-83-7587-901-8

Liczba stron (od-do) 537-567

 

108. Autor: K. Olbrycht

Tytuł: - Czy religijność może być przestrzenią sprzyjającą edukacji międzykulturowej?

W:  T.Lewowicki, A.Różańska, U.Klajmon-Lech (red.);  Religia i edukacja międzykulturowa.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2012

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

Liczba stron (od-do) 37-47

 

109. Autor: K. Olbrycht, J. Skutnik, E. Konieczna, D. Sieroń-Galusek, B. Dziadzia

Tytuł: Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze

Wydawca, miejsce wydania: Regionalne Obserwatorium Kultury, Katowice 2012

Nr ISBN: brak

Liczba stron (od-do)

Liczba znaków: 240000

Liczba punktów: 0

http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/aktualnosci/items/kadry-dla...

 

110. Autor: G. Piechaczek-Ogierman, I. Krzemińska-Woźniak

Tytuł:  Wybrane obszary aspiracji życiowych studentów pedagogiki.

W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-374-5

Liczba stron (od-do): 604-623

 

111. Autor: G. Piechaczek-Ogierman

Tytuł: Szkoła wobec problemów społeczno-kulturowych uczniów.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman(red.):Wielokulturowość i problemy edukacji.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-433-9

Liczba stron (od-do): 109-125

 

112. Autor:  M. Pindór

Tytuł: Przywracanie Morcinka zaolziańskiej społeczności… (O realizacjach prozy Morcinka w Scenie Polskiej Těšínského divadla),

W: K. Heska-Kwaśniewicz,  J. Leszczyna (red.); Gustaw Morcinek - w 120-lecie urodzin,

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012

Nr ISBN: 978-83-226-21-05-9

Liczba stron (od-do): 226-241

 

113. Autor: D. Prysak

Tytuł Dom Pomocy Społecznej – (Eko) system?

W: S. Wrona, R. Guzowski (red.), Ekozofia Niepełnosprawnych. Holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawca, miejsce wydania: Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-83-936-499-0-7

Liczba stron (od-do) 37- 42

            

114. Autor: M. Rembierz

Tytuł: Dom rodzinny jako przestrzeń wychowania intelektualnego - wzrastanie w mądrości, czy utwierdzanie się w dziedziczonych uprzedzeniach i stereotypach?

W: M. T. Kozubek (red.), Jaka rodzina takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, Studia i materiały Wydziału Teologicznego UŚ nr 70

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012

Nr ISBN: 978-83-7030-857-5

Liczba stron (od-do): 225-255

 

115. Autor: M. Rembierz

Tytuł: Wychowanie do liturgii i przez liturgie a ruch odnowy liturgicznej. Doświadczenia i przemyślenia Stefana Swieżawskiego (1907-2004),

W: A. Żądło (red.), Wychowanie do liturgii i przez liturgię (seria: „Kościół w trzecim tysiącleciu”, t. 10), Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012,

Nr ISBN: ISBN: 978-83-7030-881-0

Liczba stron (od-do): 154-176

 

116. Autor: . M. Rembierz

Tytuł: Wielkie mity kultury i groźne mity ideologii w interpretacji Konstantego Michalskiego,

W: J. Skoczyński (red.),  Mit Historia Kultura,

Wydawca, miejsce wydania: Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

ISBN: 978-83-7638-222-7

Liczba stron (od-do) 291-305

 

117. Autor: M. Rembierz

Tytuł: Intelektualne i polityczne oblicza marksizmu w PRL-u jako aktualny problem badawczy (z punktu widzenia historii filozofii i myśli społecznej),

W: R. M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec spółczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochron praw człowieka, 

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Nr ISBN: ISBN 978-83-7780-383-7

Liczba stron (od-do): 166-194

 

118. Autor: M. Rembierz

Tytuł: Nauczyciel kraju ojczystego – Kazimierza Twardowskiego dydaktyka wychowawcza w kontekście myśli pedagogicznej Kazimierza Denka,

W: L. Pawelski, B. Urbanek (red.), Nauczyciel kraju ojczystego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Denkowi.

Wydawca, miejsce wydania: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2012

Nr ISBN: ISBN 978-83-925552-8-5

Liczba stron (od-do): 221-239

 

119. Autor: M. Rembierz

Tytuł: Dialog rozumu i wiary w relacjach między wyznawcami różnych religii w interpretacji Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,

W: M. T. Kozubek, T. Czakański, W. J. Sztyk, OFM (red.), Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, 

Wydawca, miejsce wydania: Katowice Panewniki 2012.

ISSN 898-7842 i ISBN 978-83-60071-61-8 

Liczba stron (od-do):

 

120. Autor: M. Rolka

Tytuł: Wielki Inkwizytor, czyli człowiek po śmierci Boga,

W: J. Guja (red.), Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Libron, Kraków 2012

Liczba stron (od-do):  121-136

Nr ISSN: 978-83-62196-60-9

 

121. Autor: M. Rolka

Tytuł: Bachiczne inspiracje, czyli o recepcji elementów mitu dionizyjskiego w Nietzscheańskiej koncepcji życia,

W: B. Banasiak, P. Pieniążek (red.), Nietzsche a tradycja antyczna.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Liczba stron (od-do):  52-67

Nr ISSN: 978-83-7780-290-8

 

122. Autor: A. Różańska

Tytuł: Kategoria Innego i Bliźniego w międzykulturowej edukacji religijnej.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn –Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do): 429-447

 

123. Autor: A. Różańska

Tytuł: Postawy młodzieży ewangelickiej i katolickiej wobec dialogu wyznaniowego na Śląsku Cieszyńskim.

W: J. Kurczewski (red.), Socjologia pojednania.

Wydawca, miejsce wydania: Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-7688-102-7

Liczba stron (od-do): 97-110

 

124. Autor: A. Różańska

Tytuł: Religijność i tożsamość religijna w badaniach międzykulturowych i praktyce edukacyjnej. W: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.), Religia i edukacja międzykulturowa.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

Liczba stron (od-do): 59-75

 

125. Autor: A. Różańska

Tytuł: Religijność młodzieży a pluralistyczne społeczeństwo czeskie na początku XXI wieku.

W: J. Bagrowicz, J. Horowski (red.): Edukacyjny potencjał religii.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-231-2866-3

Liczba stron (od-do): 315-336

 

126. Autor: N. Ruman

Tytuł: Proces wychodzenia z żałoby. Twórczość epitafijna pomocą w żałobie.

W: M. Borys (red.), Śmierć inna niż myślicie. Nauki humanistyczne o śmierci,

Wydawnictwo IRIS STUDIO, Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-928506-0-1

Liczba stron (od-do): 28-48

 

127. Autor: N. Ruman

Tytuł: Edukacja ekologiczna ważnym elementem religijno-patriotycznego wychowania dziecka przedszkolnego.

W: B. Surma (red.): Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Wydawca, miejsce wydania: WAM, Kraków 2012.

Nr ISBN: 978-83-7767-173-3

Liczba stron (od-do): 335-362

 

128. Autor: N. Ruman

Tytuł: Funkcjonowanie dziecka we wspólnocie. Aspiracje samodzielnego wyboru wyznania – aspekt teologiczno-społeczny.

W: W: T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech (red.): Religia i edukacja międzykulturowa.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-434-6

Liczba stron (od-do): 232-253

 

129. Autor: J. Skutnik

Tytuł: Edukacja Muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce.

W: M. Szeląg (red.),  Edukacja we francuskich muzeach sztuki – wybrane obszary.

Wydawca, miejsce wydania:

Nr ISBN: 978-83-933790-2-6

Liczba stron: 211-245

 

130. Autor: A. Sorkowicz

Tytuł: Wspólnota rodzinna w świetle nauczania Jana Pawła II

Wydawca, miejsce wydania: Księgarnia Św. Jacka, Katowice

Nr ISBN: 978-83-7030-857-5

Liczba stron (od-do): 147-159

 

131. Autor: J. Suchodolska

Tytuł: Potencjał pogranicza polsko-czeskiego a kwestia poczucia tożsamości – inspiracje.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Liczba stron (od-do): 182-210

 

132. Autor: J. Suchodolska

Tytuł: Szkoła i nauczyciel w procesie komunikacji z uczniem – w poszukiwaniu mistrza.

W: T. Lewowicki, A. Różańska, G. Piechaczek-Ogierman(red.):Wielokulturowość i problemy edukacji.

Wydawca, miejsce wydania: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Nr ISBN: 978-83-7780-433-9

Liczba stron (od-do): 126-135

 

133. Autor: A. Szczurek-Boruta

Tytuł: Indywidualizm i kolektywizm – o wielowymiarowości działań edukacyjnych.

W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2.

Wydawca, miejsce wydania:  Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

Nr ISBN 978-83-7780-375-2

Liczba stron (od-do) s. 451-475

 

134. Autor: A. Szczurek-Boruta

Tytuł: Edukacja międzykulturowa a kształtowanie się tożsamości małego dziecka.

W: C. Langier (red.): Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wydawca, miejsce wydania: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012,

Nr ISBN 978-83-930362-6-4

Liczba stron (od-do): 7-24

 

135. Autor: A. Szczurek-Boruta

Tytuł: Modele badań międzykulturowych, teorie i społeczna praktyka edukacyjna – perspektywa edukacji międzykulturowej.

W: J. Półrola-Góral,  B. Walasek-Jarosz (red.): Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki.  

Wydawca, miejsce wydania: Oficyna Wydawnicza WSETiNS w Kielcach. Kielce 2012,

Nr ISBN 978- 83-934365- 8 -3

Liczba stron (od-do):

 

136. Autor: U. Szuścik

Tytuł: Twórcza aktywność dziecka w świetle wybranych koncepcji psychologii i pedagogiki twórczości.

W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T.1.

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo UŚ Katowice, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2012

Nr ISBN: 978-83-7780-374-5

Liczba stron: 552-578

 

137. Autor: U. Szuścik

Tytuł: Edukacja plastyczna – rozważania o wychowaniu ku sztuce,

W: J. Uchyła-Zroski (red.), Wartości w muzyce. T. 4. Muzyka w środowisku społecznym

Wydawca, miejsce wydania: Wydawnictwo UŚ Katowice, Katowice 2012

Nr ISBN: 978-83-226-2103-5

Liczba stron: 398-405

 

138. Autor: U. Szuścik

Tytuł: Kwiatek do kożucha – Pozór w edukacji plastycznej.

W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka – Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej.

Wydawca, miejsce wydania: Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2013. Patronat KNP PAN

Nr ISBN: 978-83-7850-173-2

Liczba stron: 273-283

 

139. Autor: K. Śleziński

Tytuł: Zasadność nauczania filozofii dzieci i młodzieży,

W: C. Langier (red.), Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wydawca, miejsce wydania: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej 2012

Nr ISBN: 978-83-930362-6-4

Liczba stron (od-do) 155-168

 

140. Autor: K. Śleziński

Tytuł: Benedykta Bornsteina koncepcja metafizyki naukowej,

W: A. Kuzior, A. Kiepas, J. Rąba (red.), IX Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, Wydawca, miejsce wydania:  Politechnika Śląska – Uniwersytet Śląski, Gliwice-Katowice-Wisła 2012

Nr ISBN: 978-83-61975-72-4

Liczba stron (od-do): 500

 

141. Autor: K. Śleziński

Tytuł: Współczesny tutoring podstawą nauczania Filozofii w szkole średniej,

W: A. Kuzior, A. Kiepas, J. Rąba (red.), IX Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, Wydawca, miejsce wydania:  Politechnika Śląska – Uniwersytet Śląski, Gliwice-Katowice-Wisła 2012

Nr ISBN: 978-83-61975-72-4

Liczba stron (od-do); 189-190

 

142. Autor: J. Urban

Tytuł: Szacunek i zaufanie w opiniach studentów – przyszłych nauczycieli i wychowawców.

W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1.

Wydawca, miejsce wydania:  Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń 2012.

ISBN 978-83-7780-374-5

Liczba stron: 624-639

 

143. Autor: S. Wrona

Tytuł: Środowisko naturalne podstawą stymulacji osób z głęboka niepełnosprawnością umysłową

W: S. Wrona. R. Guzowski (red.), Ekozofia Niepełnosprawnych. Holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawca, miejsce wydania:  Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-83-936-499-0-7

Liczba stron (od-do) 16-25

  • Zagranicznych:

1. Autor: M. Bełza

Tytuł: Postawy studentów powiatu Cieszyńskiego i Karwińskiego wobec osób niepełnosprawnych

W: L. Nenicka, V. Malatek, M. Bełza, Z. Gajdzica (red.) Osoba se zdravotnim postiženín mym sousedem I.,

Wydawca, miejsce wydania: Inesan, Praga- Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-80-905097-0-2

Liczba stron (od-do) 53-70

 

2. Autor: I. Bieńkowska

Tytuł: System symboli obrazkowych PCS wykorzystywany przez osoby z poważnymi zaburzeniami mowy.

W: A. Stankowski (red.) Tendencje i konteksty edukacyjno-rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna. Tom II.

Wydawca, miejsce wydania: Verbum, Ružomberok, 2012

Nr ISBN: 978-80-8084-939-9

Liczba stron (od-do) 139-147

 

3. Autor: I. Bieńkowska

Tytuł: Wsparcie uczniów zdolnych w polskim systemie edukacyjnym i poradnianym. W: Učíme nadane žáky. Sborníkpříspěvků z konference s mezinárodníúčastí.

Wydawca, miejsce wydania: PedagogickáfakultaOstravskéuniverzity v Ostravě, Ostrava 2012

Nr ISBN: 978-80-7464-104-6.

Liczba stron (od-do) 13

 

4. Autor: I. Bieńkowska

Tytuł: Wybrane problemy kurateli społecznej w Polsce

W: Hroncova J., Zborník redecko výskumných prác Katedry Pedagogiky (8).

Wydawca, miejsce wydania: Banská Bystrica 2012

Nr ISBN 978-80-557-0464-7.

Liczba stron (od-do):  145-158

 

5. Autor: I. Fajfer-Kruczek

Tytuł: Mechanizmy wykluczenia społecznego a jakość życia osób niepełnosprawnych

W: Spolupráca Pomáhajúcich Profesií – Determinant Kvality Života Populácie,  I. Zväzok, (red.) P. Beňo, L. Andrejiová, M. Šramka,

Wydawca, miejsce wydania: Ústav Sociálnych Vied a Zdravotníctva Bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Bratislava-Prešov 2012

Nr ISBN: 978-80-89464-10-4

Liczba stron: 399-405

 

6. Autor: Z. Gajdzica

Tytuł: Studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Ciszynie oraz Wydziału Ekonomicznego w Karwinie wobec sytuacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym – nastawienia i opinie

W: L. Nenicka, V. Malatek, (red.) Osoba se zdravotnim postiženín mym sousedem I.,

Wydawca, miejsce wydania: Inesan, Praga- Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-80-905097-0-2

Liczba stron (od-do) 73-88

 

7. Autor: U. Klajmon-Lech

Tytuł: Pedagogizacja rodziców dzieci z niepełnosprawnością jako ważne zadanie pedagogiki specjalnej.

Wydawca, miejsce wydania: Verbum, Ružomberok 2012.

Nr ISBN: 978-80-8084-939-9

Liczba stron (od-do): 209-225

 

8. Autor: T. Lewowicki

Tytuł: Gumanitarni tradicji i suczasnist naukowych szkił u pedagogici.

W: B. Kremień, T. Lewowicki (peд.): Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Wydawca, miejsce wydania: Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Żytomierz 2012.

Nr ISBN: 978-966-485-127-2  

Liczba stron (od-do): 204-213

 

9. Autor: E. Ogrodzka-Mazur

Tytuł: Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи. 

W: B. Kremień, T. Lewowicki (peд.): Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Wydawca, miejsce wydania: Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Żytomierz 2012.

Nr ISBN: 978-966-485-127-2  

Liczba stron (od-do): 235-245

 

10. Autor: D. Prysak

Tytuł: Osoba niepełnosprawna w Polsce i Republice Czeskiej

W: J. Mika (red.) Osoba se zdravotnim postiženín mym sousedem II.,

Wydawca, miejsce wydania: Inesan, Praga- Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-80-905419-0-0

Liczba stron (od-do) 7-37

 

11. Autor: Antonio dos Reis, Pedro Veiga, George Siemens, Norbert Pachler, David Richardson, Sixto Cubo, Xabier Basogain, Paulo Pinto, Nuria Salvador, Filipe Carrera, Carlos Nunes, Eugenia Smyrnova-Trybulska

Tytuł: S. Maslowa (red.), Technologies of informatisation in professional activity pod Red. S. Maslowa

Wydawca, miejsce wydania: IZHEVSK, Udmurtski University, 2011

Nr ISBN: 978-5-4312-0076-2

Liczba stron (od-do) 416-426

 

12. Autor: E. Smyrnova-Trybulska

Tytuł: Teachers’ Competence in Using Information and Educational Internet Resources in the Education Process

W: Distance Learning in Applied Informatics 2012

Wydawca, miejsce wydania: Constantine the PhilosopherUniversity in Nitra, Nitra-Sturovo, Slovakia, 2012

Nr ISBN: 978-80-558-0092-9

Liczba stron (od-do) 289-300

 

13. Autor: E. Smyrnova-Trybulska, A. Heba

Tytuł: Kompleksowe Zastosowanie NIT i E-Learning W Formowaniu Matematycznych Kompetencji Uczniów Liceów

(In Russ.) Комплексное Использование НИТ И E-Learning В Формировании И Развитии  Математических Компетенций Учащихся Старших Классов

Wydawca, miejsce wydania: FGAOU WPO „Rosyjski Państwowy Zawodowy Pedagogiczny Uniwersytet”, Jekaterinburg, 2012

Nr ISBN:

Liczba stron (od-do) s.291-293

 

14. Autor: E. Smyrnova-Trybulska, J. Grudzień.

Tytuł: Koncepcja Nauczania Przedmiotów Zawodowych Przy Użyciu Komponentów Sztucznych Sieci Neuronowych

(In Russ.) Концепция Обучения Специальным Предметам С Помощью Компонентов Искусственных Нейронных Сетей и Системы Дистанционного Обучения

Wydawca, miejsce wydania: FGAOU WPO „Rosyjski Państwowy Zawodowy Pedagogiczny Uniwersytet”, Jekaterinburg, 2012

Nr ISBN:

Liczba stron (od-do) s.293-296

 

15. Autor: E. Smyrnova-Trybulska, S. Stach, D. Staniek

Tytuł:. Some Theoretical and Practical Aspects of Educational Portal Design Based on CMS System In:E-learning for Societal Needs

Wydawca, miejsce wydania: Monograph, Scientific Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice, Studio-Noa, 2012

Nr ISBN: 978-83-60071-59-5

Liczba stron (od-do) 275-302

 

16. Autor: E. Smyrnova-Trybulska, J. Grudzień

Tytuł:. The concept of the GLM2 module design for the effective support of e-learning In: Information and Communication Technology in Education 2012

Wydawca, miejsce wydania: University of Ostrava, Roznov-pod-Radnosztem, 2012

Nr ISBN: 978-80-7464-135-0

Liczba stron (od-do) pp. 241-249

 

17. Autor: E. Smyrnova-Trybulska

Tytuł:. Information and Educational Environment of the Faculty of Ethnology and Sciences of Education on the InternetIn: ICT for Competitiveness 2012

Wydawca, miejsce wydania: SilesianUniversity in Opava, School of Bissness Administration in Karviva,2012

Nr ISBN: 978-80-7248-731-8

Liczba stron (od-do) pp. 236-243

 

18. Autor: A. Studenska

Tytuł: Foreign Language Learning Self-regulation Difficulty Inventory (FLSDI)

Wydawca, miejsce wydania: Franco Angeli, Milano

Nr ISBN: 978-88-568-4637-9

Liczba stron (od-do): 387-393

 

19. Autor: A. Szczurek-Boruta

Tytuł:  Intercultural pedagogy and education – theories, social experiences and educational practice. W:  Н. А. Ракова (отв. ред.), Н.К. Зинькова, И.Е. Керножицкая, О.Г. Волощенко:  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ.

Wydawca, miejsce wydania:  УО «ВГУ им. П.М. Машерова» Министерство образования Республики Беларусь Управление образования Витебского облисполкома Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Витебск  2012.

Nr ISBN: 978-985-517-347-3

Liczba stron (od-do): 197-204

 

20. Autor: A. Szczurek-Boruta

Tytuł: Rzecz o tożsamości osobowej i edukacji międzykulturowej – szkic pedagogiczny.

W: Dancák P., Hruška D., Šoltés R: Disputationes quodlibetales: Humanozmus a toleracia.

Wydawca, miejsce wydania: Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2012.

Nr  ISBN 978-80-555-0719-4;  EAN 9788055507194

 

21. Autor: E. Tomaszewska

Tytuł: Theatre and Children - Two ways of  creating/ Pozoriste i deca - Dwa nacina stwaranja, 

Wydawca, miejsce wydania: International Festival of Children's Theaters, International Research College of Theatre Arts, Subotica  (Serbia) 2012

Nr ISBN:978-86-85123-77-1 (PMV)

Liczba stron (od-do) 35 - 50.

 

22. Autor: S. Wrona

Tytuł: Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku otwartym w Polsce i Republice Czeskiej – analiza porównawcza

W: J. Mika (red.) Osoba se zdravotnim postiženín mym sousedem II.,

Wydawca, miejsce wydania: Inesan, Praga- Cieszyn 2012

Nr ISBN: 978-80-905419-0-0

 

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY