header
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
WEiNoE


ul Bielska 62
43-400 Cieszyn
od 1.11.2012 r.

Dziekan Wydziału    
prof. dr hab. Zenon Gajdzica tel: 33/8546135, 304, 310 fax: 33/8546101
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia    
Dr Jolanta Skutnik tel: 33/8546114, 115
Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą    
Dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur tel: 33/8546114, 115
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym    
Dr Katarzyna Marcol tel: 33/8546114, 115

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

 

Dyrektor

Prof. zw. dr hab. Halina Rusek
tel: 33/8546150, 158

 

Zastępca ds. Dydaktycznych

Dr Grzegorz Odoj
tel: 33/8546168

 

Zakład Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych

                                                                                                           Tel.wewn.

Kierownik

Prof. zw. dr hab. Halina Rusek – prof. zwyczajny

 halina.rusek@us.edu.pl

 

158

Adiunkt

Dr Grzegorz Błahut

 grzegorz.blahut@us.edu.pl

162

Asystent

dr Michał Rauszer

michal.rauszer@us.edu.pl

331

Adiunkt

Dr Grzegorz Studnicki

 grzegorz.studnicki@us.edu.pl

331

Asystent

Mgr Jacek Szczyrbowski

 jacek.szczyrbowski@us.edu.pl

 

331

 

Zakład Teorii i Badań Kultury Współczesnej

Kierownik

Dr hab. prof. UŚ Jan Kajfosz –

prof. nadzwyczajny

 jan.kajfosz@us.edu.pl

 

159

Adiunkt

Dr  hab. Stanisław Węglarz

 stanislaw.weglarz@us.edu.pl

162

Adiunkt

Dr Kinga Czerwińska

 kinga.czerwinska@us.edu.pl

168

Adiunkt

Dr Grzegorz Odoj

 grzegorz.odoj@us.edu.pl

168

Adiunkt

Dr Magdalena Szalbot

 magdalena.szalbot@us.edu.pl

161

 

Zakład Etnologii i Geografii Kultury

Kierownik

Dr hab.  Maciej Kurcz – adiunkt

 maciej.kurcz@us.edu.pl

 

162

Adiunkt

Dr hab. Marek Rembierz

 marek.rembierz@us.edu.pl

 

261

Adiunkt

Dr Anna Drożdż

 anna.drozdz@us.edu.pl

159

Adiunkt

Dr Katarzyna Marcol

katarzyna.marcol@us.edu.pl

159

Adiunkt Dr Agnieszka Pieńczak  agnieszka.pienczak@us.edu.pl 177

 

 

 

 

Instytut Nauk o Edukacji

 

 

Dyrektor

dr hab. Urszula Szuścik

tel: 33/8546112, 225

Zastępca ds. Naukowych

Dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński

Zastępca ds. Kształcenia

Dr Beata Oelszlaeger-Kosturek

 

Zakład Historii i Teorii Wychowania

                                                                       Tel.wewn.

Kierownik

 

Dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn – prof. nadzwyczajny

 andrzej.murzyn@us.edu.pl

 

229

Adiunkt

Dr hab. Andrzej Kasperek

 andrzej.kasperek@us.edu.pl

214

Adiunkt

Dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel

 danuta.kurzyna-chmiel@us.edu.pl

 

231

Adiunkt

Dr Danuta Kocurek

 danuta.kocurek@us.edu.pl

212

Adiunkt

Dr Tomasz Kopczyński

 tomasz.kopczynski@us.edu.pl

229

Adiunkt

Dr Anastazja Sorkowicz

 anastazja.sorkowicz@us.edu.pl

212

Asystent

Dr Malwina Rolka

 malwina.rolka@us.edu.pl

243

St. wykładowca

Dr Anna Zawada

 anna.zawada@us.edu.pl

231

Asystent

Mgr Jan Liniany

 jan.liniany@us.edu.pl

214

Asystent

Mgr Maria Misik

 maria.misik@us.edu.pl

215

 

Zakład Edukacji Kulturalnej

 

Kierownik

Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht – prof. zwyczajny

 katarzyna.olbrycht@us.edu.pl

 

113

Adiunkt

Dr Bogusław Dziadzia

 boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

221

Adiunkt

Dr Ewelina Konieczna

 ewelina.konieczna@us.edu.pl

221

Adiunkt

Dr Mirosława Pindór

 mirosława.pindór@us.edu.pl

244

Adiunkt

Dr Dorota Sieroń-Galusek

 dorota.sieron-galusek@us.edu.pl

248

Adiunkt

Dr Jolanta Skutnik

 jolanta.skutnik@us.edu.pl

221

Adiunkt

Dr Joanna Winnicka-Gburek

 joanna.winnicka-gburek@us.edu.pl

248

Adiunkt

Dr Ewa Tomaszewska

 ewa.tomaszewska@us.edu.pl

244

Asystent

Dr Barbara Głyda-Żydek

 barbara.glyda@us.edu.pl

221

St. wykładowca

Dr Tadeusz Kania

 tadeusz.kania@us.edu.pl

220

Wykładowca

Mgr Jolanta Gisman-Stoch 

 jolanta.gisman-stoch@us.edu.pl

171

 

Zakład Edukacji Humanistycznej

i Nauk Pomocniczych Pedagogiki

 

Kierownik

Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – adiunkt

 

 eugenia.smyrnova-trybulska@us.edu.pl

 

224

Adiunkt

Dr Adam Adamski

 adam.adamski@us.edu.pl

226

Adiunkt

Dr Małgorzata Bortliczek

 malgorzata.bortliczek@us.edu.pl

245

Adiunkt

Dr Anna Porczyńska-Ciszewska

 anna.porczynska@us.edu.pl

219

St. wykładowca

Dr Renata Stefańska-Klar

 renata.stefanska-klar@us.edu.pl

 

226

St. wykładowca

Mgr Jolanta Krzyżewska

 jolanta.krzyzewska@us.edu.pl

226

 

Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej

 

Kierownik

Dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński – prof. nadzwyczajny

 

 krzysztof.slezinski@us.edu.pl

 

202

Adiunkt

Dr hab. Dariusz Juruś

 dariusz.jurus@us.edu.pl

243

Adiunkt

Dr Sławomira Ruchała

 slawomira.ruchala@us.edu.pl

237

Adiunkt

Dr Halina Šimo

urlop od 18.02.2013 r.   do 03.09.2015

 

 

St. wykładowca

 

Dr Wojciech Morszczyński

 

 wojciech.morszczynski@us.edu.pl

 

115

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

 

Kierownik

Dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur – prof. nadzwyczajny

 

 ewa.ogrodzka-mazur@us.edu.pl

 

 

201

115

Adiunkt

Dr hab. Barbara Grabowska

 

 barbara.grabowska@us.edu.pl

 

247

Adiunkt

Dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica

 anna.gajdzica@us.edu.pl

201

332

Adiunkt

Dr Urszula Klajmon-Lech

 urszula.klajmon-lech@us.edu.pl

 

205

Adiunkt

Dr Łukasz Kwadrans

 lukasz.kwadrans@.us.edu.pl

247

 

Adiunkt

Dr Aleksandra Minczanowska

 

 aleksandra.minczanowska@us.edu.pl

 

203

 

Adiunkt

Dr Gabriela Piechaczek-Ogierman

 gabriela.piechaczek-ogierman@us.edu.pl

 

205

 

Adiunkt

Dr Aniela Różańska

 

 aniela.rozanska@us.edu.pl

 

332

 

Asystent

dr Natalia Ruman

 

 natalia.ruman@us.edu.pl

 

209

Asystent

Mgr Alicja Hruzd-Matuszczyk

 alicja.hruzd@us.edu.pl

203

      Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej

Kierownik

Dr hab. Alina Szczurek-Boruta – adiunkt

 

 alina.szczurek-boruta@us.edu.pl

 

204

Adiunkt

Dr Barbara Chojnacka-Synaszko

 barbara.chojnacka-synaszko@us.edu.pl

332

Adiunkt

Dr Anna Studenska

 anna.studenska@us.edu.pl

212

Adiunkt

Dr Jolanta Suchodolska

 jolanta.suchodolska@us.edu.pl

 

332

Adiunkt

Dr Janina Urban

 janina.urban@us.edu.pl

332

Asystent

Mgr Aleksandra Gancarz

 aleksandra.gancarz@us.edu.pl

332

Asystent

Mgr Katarzyna Jas

 katarzyna.jas@us.edu.pl

332

Asystent

Mgr Anna Twardzik

 anna.twardzik@us.edu.pl

332

Asystent

Mgr Sylwia Ryszawy

 sylwia.ryszawy@us.edu.pl

332

 

Zakład Pedagogiki Specjalnej

 

Kierownik

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

 zenon.gajdzica@us.edu.pl

 

135

223

Profesor nadzwyczajny

prof. Martin Žilinek - prof. nadzwyczajny

 

 

Adiunkt

Dr Dorota Prysak

 dorota.prysak@.us.edu.pl

223

Adiunkt

Dr Wiesława Walkowska

 wieslawa.walkowska@us.edu.pl

256

Adiunkt

Dr Sylwia Wrona

 sylwia.wrona@us.edu.pl

200

Adiunkt

Dr Ilona Fajfer-Kruczek

 ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl

200

Asystent

Dr Magdalena Bełza

 magdalena.belza@us.edu.pl

200

Asystent

Mgr Katarzyna Chrząszcz

 katarzyna.chrzaszcz@us.edu.pl

200

Asystent

Mgr Ewelina Czyż

 ewelina.waligora@us.edu.pl

256

Asystent

Mgr Anna Wojtas

 anna.wojtas@us.edu.pl

256

 

 

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

 

Kierownik

dr hab. Urszula Szuścik – prof. nadzwyczajny

 urszula.szuscik@us.edu.pl

 

112

 

Adiunkt

Dr Sylwia Jakubiec

 sylwia.jakubiec@us.edu.pl

246

Adiunkt

Dr Izabela Łuc

 izabela.luc@us.edu.pl

245

Adiunkt

Dr Beata Oelszlaeger-Kosturek

 beata.oelszlaeger-kosturek@us.edu.pl

202

204

Adiunkt

Dr Renata Raszka

 renata.raszka@us.edu.pl

209

Adiunkt

Dr Tomasz Szurmik

 tomasz.szurmik@us.edu.pl

213

Adiunkt

Dr Lidia Wollman

urlop od 01.10.2014 do 31.03.2015

 lidia.wollman@us.edu.pl

 

211

Adiunkt

Dr Małgorzata Zalewska-Bujak

 malgorzata.zalewska-bujak@us.edu.pl

246

Asystent

Dr Irena Burczyk

 irena.burczyk@us.edu.pl

211

Asystent

Dr Anna Trzcionka-Wieczorek

 anna.trzcionka-wieczorek@us.edu.pl

211

Asystent

Mgr Dominika Duraj

 dominika.duraj@us.edu.pl

230

Asystent

Mgr Anna Gaweł

 anna.gawel@us.edu.pl

209

Asystent

Mgr Jakub Staroń

 jakub.staron@us.edu.pl

207

Asystent

Mgr Julia Gąszczak-Wilde

 julia.gaszczak-wilde@us.edu.pl

219

Asystent

mgr Barbara Winczowska

 barbara.winczowska@us.edu.pl

246

Wykładowca

Mgr Leszek Żaba

 leszek.zaba@us.edu.pl

213

 

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY