Cyfrowy aktywizm, cyfrowa polityka

Antropologie Pograniczna - banner

W dniu 14 grudnia 2016 roku serdecznie zapraszamy na wykład dr hab. Anny Malewskiej-Szałygin na temat „Cyfrowy aktywizm, cyfrowa polityka”. Wykład odbędzie się w sali 02 w Budynku Głównym (niski parter) o godzinie 14.00. Wstęp wolny.
 
Spotkanie zorganizowane przez Polski Instytut Antropologii w ramach projektu Kolokwia Antropologiczne - edycja IX i X finansowane w ramach umowy 919/P.-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Cyfrowy aktywizm, cyfrowa polityka
Cyfrowy aktywizm to nowe zjawisko, ściśle związane z możliwościami technologicznymi Web 2.0, które zasadniczo zmienia dotychczasowe formy zaangażowania politycznego. Cyfrowe technologie umożliwiają nowe formy oporu i kontrolowania władzy, warunkują nowe sposoby protestu i zmuszają instytucje władzy do większej otwartości i przejrzystości. Na ile nowe formy ruchów społecznych wykorzystujące nowe możliwości technologiczne zmieniają ugruntowane instytucje władzy? Czy cyfrowy aktywizm doprowadzi do zmian neoliberalnej demokracji? Oto nowe pytania antropologii politycznej XXI wieku.
 
Dr hab. Anna Malewska-Szałygin – profesor nadzwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Obszary zainteresowań: antropologia polityczna; antropologia odbioru mediów, etnopolitologia, wiedza potoczna. Obszar badań: Polska (Roztocze, Mazury i Podhale).
Zrealizowane prace badawcze:
- w latach 2012-2014 projekt realizowany na Podhalu (w ramach grantu NCN OPUS) zatytułowany "Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna”. Badania, prowadzone metodą etnograficzną, zogniskowane wokół sposobów społecznego użytkowania przekazu medialnego, między innymi do konstruowania lokalnych tożsamości politycznych; 
- wlatach 1999-2005 projekt dotyczący etnopolitologii, czyli lokalnej wiedzy o polityce i demokracji, zakończony monografią pt. Wyobrażenia o władzy i państwie we wsiach nowotarskich (2008);
- w latach 1993-1996 badania etnograficzne prowadzone na Mazurach zogniskowane wokół pierwszych po transformacji wyborów samorządowych, Komitetów Obywatelskich i wypracowywania nowych wzorów gminnej samorządności, podsumowane w książce pt. Wiedza potoczna o sprawach publicznych (2003);
- projekt badawczy, realizowany na Roztoczu pod koniec lat osiemdziesiątych, dotyczący wiedzy lokalnej o przeszłości wsi i okolicy.
Wyniki kolejnych prac badawczych relacjonowane były na bieżąco w referatach konferencyjnych, artykułach ukazujących się w „Etnografii Polskiej” i innych naukowych czasopismach polsko i anglojęzycznych oraz w publikacjach zbiorowych.
Działalności badawczej i naukowej towarzyszy trzydziestoletnia praca dydaktyczna