Czasopismo "Studia Etnologiczne i Antropologiczne"

[current-page:title] - obraz

Do 15 czerwca 2017 r. redakcja „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” (lista B, 8 pkt.) przyjmuje artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, omówienia i komunikaty z badań do 18 tomu rocznika (na 2018 rok).  Oprócz tekstów w języku polskim mile widziane będą artykuły w językach kongresowych. Teksty prosimy wysyłać na adres mailowy seia@us.edu.pl