Dni Adaptacyjne 2017

dni adaptacyjne 2017.png

Zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku studiów w Uniwersytecie Śląskim na Dni Adaptacyjne organizowane przez Centrum Obsługi Studentów i Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się 12 października 2017r. o godz. 9.00 w auli.
Na Dniach Adaptacyjnych student pierwszego roku będzie mógł poznać swoje prawa i obowiązki oraz zaznajomić się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi toku studiów. Zostaną poruszone między innymi takie kwestie jak: struktura Uczelni, prawa i obowiązki studenta, możliwości uzyskania wsparcia w rozwoju osobistym i pomocy rozpoczęcia kariery zawodowej, zasady funkcjonowania systemu punktów ECTS oraz systemu USOS, a także powiemy jak zaliczyć szkolenie BHP.
 
Studentów pierwszego roku
zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu
2 października 2017r.
o godz. 9.00 w auli
-------------------------------
Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się
4 października 2017r.
o godz. 11.00 w auli