Dni Campus France w Polsce - Studia we Francji

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France w listopadzie 2017 roku organizują w miastach uniwersyteckich „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”, które adresowane są głównie do licealistów oraz studentów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.polska.campusfrance.org oraz www.institutfrancais.pl/sciences-universites.