DODATKOWA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW WEiNoE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

Szanowni Państwo
 
W związku z niepełną realizacją zaplanowanych wyjazdów studentów w celu realizacji części studiów w ramach programu Erasmus+ KA103 HE, projektu: 2017-1-PL01-KA103-036517
i w nawiązaniu do punktu 9 Zasad rekrutacji na wyjazdy stypendialne studentów Uniwersytetu Śląskiego w celu realizacji części studiów (SMS) w zagranicznych uczelniach partnerskich w roku akademickim 2018/2019, w celu umożliwienia realizacji jak największej liczby wyjazdów SMS spełniających wymagania jakościowe ogłoszona zostaje możliwość dodatkowej rekrutacji na wskazane wyżej wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów,  w ramach projektu 2017-1-PL01-KA103-036517 ze wskazanymi poniżej zastrzeżeniami:
1.      Okres studiów w zagranicznej uczelni przyjmującej z dofinansowaniem w ramach programu Erasmus+ KA 103 HE, projektu: 2017-1-PL01-KA103-036517 może trwać maksymalnie do 31.05.2019 r.
2.      Wszystkie pozostałe warunki dotyczące realizacji wyjazdów, w tym minimalny okres pobytu i studiów pozostają bez zmian.
Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona będzie do momentu rozdysponowania środków finansowych.
Kandydaci muszą być kwalifikowani do konkretnych uczelni partnerskich. Kwalifikacja musi uwzględniać termin składania przez studentów aplikacji do uczelni partnerskich.
Zakwalifikowani kandydaci będą niezwłocznie kierowani przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego (wydziały lub jednostki równorzędne w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego) do Działu Współpracy z Zagranicą – Biura Programu Erasmus+.
W załączeniu przesyłam zmiany w Zasadach rekrutacji dotyczące rekrutacji dodatkowej.
Z wyrazami szacunku,
Jarosław Gąsior