Dr Grzegorz Odoj na inauguracjach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

fot._1.jpg

W dniu 1 października 2019 roku dr Grzegorz Odoj, jako przedstawiciel Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, wygłosił wykład inauguracyjny z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2018/2019 w Górnośląskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chorzowie, który działa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie.  Wykład nosił tytuł: “Co to znaczy być Ślązakiem, czyli o meandrach śląskiej tożsamości”.
 
Z kolei 8 i 15 października br. dr Odoj wygłosił wykłady inauguracyjne na ten sam temat,  towarzyszące inauguracji nowego roku akademickiego w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Lędzinach, Imielinie i Bieruniu. Nadmieńmy, że Organem prowadzącym UTW w Lędzinach, Imielinie oraz Bieruniu (także w Mysłowicach i Chełmie Śląskim) jest Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pod patronatem naukowym Akademii Ignatianum w Krakowie.
 
Zdjęcia pochodzą z uroczystości inaugurujących kolejny rok akademicki w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Lędzinach i Imielinie.

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz