Dzień Godności 2018

[current-page:title] - obraz

DZIEŃ GODNOŚCI 2018

 

Piąty dzień maja to wyjątkowy dzień dla Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Wtedy właśnie przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.  

Na cieszyńskim wydziale Uniwersytetu Śląskiego to długo przygotowane wydarzenie. W tym roku obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością zaplanowano na 10 maja. Zaproszono szkoły specjalne, ośrodki rehabilitacyjne i domy pomocy społecznej z Cieszyna i okolic.

Inicjatywa propaguje postawy otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ma zapobiegać błędnym i  negatywnym stereotypom względem takich osób.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Pedagogów wraz z pracownikami Zakładu Pedagogiki Specjalnej  i Zakładu  Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych wspierają również Fundacja "Moja Przyszłość", Terapeutyczne Punkty  Przedszkolne "Słoneczna Kraina” i studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji i Wydziału Artystycznego w Cieszynie.