Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2016

Fot. Anna Hlubek

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2016

17 maja 2016 w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyły się piąte obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością. Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta w Cieszynie został zrealizowany wspólnie przez Stowarzyszenie na rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z Cieszyna, Koło Naukowe Pedagogów oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej. W tym roku motywem przewodnim obchodów była starożytność. W obchodach i warsztatach wzięli udział podopieczni z Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, Zespołu Szkół nr 9 im dr M. Witczaka w Jastrzębiu –Zdroju, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych w Cieszynie, Ośrodka Wsparcia w Połomii, Zespołu Szkół nr 1 ze Skoczowa, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” ze Skoczowa, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie, Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” z Bielska-Białej, Warsztatu Terapii Zajęciowej z Drogomyśla, Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika, Szkoły Podstawowej nr 5 z Wisły, Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju, Zespołu Szkół nr 2 z Cieszyna oraz Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” ze Skoczowa. Łącznie w obchodach wzięło udział 140 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 36 opiekunów, ok. 100 studentów z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji i z Wydziału Artystycznego oraz wolontariusze z III Liceum Ogólnokształcącego im. W. Szybińskiego w Cieszynie i z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. Podczas części warsztatowej studenci przygotowali zajęcia edukacyjne, muzyczne, plastyczne, gastronomiczne i wiele innych. Część oficjalną otwarła dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji dr hab. Urszula Szuścik, którą dr Dorota Prysak ukoronowała wieńcem z liści laurowych. Wieniec otrzymali również pozostali goście: Sekretarz Miasta Cieszyn Stanisław Kawecki, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kazimiera Kawulok, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Krzysztof Pszczółka, Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Cieszynie ppor. Tomasz Głasek. Tego dnia byli z nami również Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z Cieszyna mgr Anna Woźniak oraz Pani Beata Cher-Tomica z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Obchody uświetniły dwa przedstawienia muzyczno teatralne – „Czerwony Kapturek” oraz „Jaś i Małgosia” przygotowane przez zespół instrumentalny studentów Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Artystycznego w Cieszynie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pod opieką dr Bogusława Jana Bembna. Dzięki współpracy z dr Iloną Fajfer-Kruczek oraz Zakładem Karnym w Cieszynie firma TERMOBUD S C Pana Szalbota zasponsorowała meble wykorzystane w trakcie obchodów. Wszystkim uczestnikom, wolontariuszom, gościom specjalnym i sponsorom serdecznie dziękujemy.

Autor: Joanna Kapias

Galeria

Fot. Anna HlubekFot. Anna HlubekFot. Anna HlubekFot. Anna HlubekFot. Anna Hlubek. Mariola HoleksaFot. Mariola HoleksaFot. Mariola HoleksaFot. Mariola HoleksaFot. Mariola HoleksaFot. Katarzyna RakusFot. Katarzyna RakusFot. Katarzyna RakusFot. Katarzyna RakusFot. Katarzyna RakusFot. Katarzyna RakusFot. Katarzyna RakusFot. Aneta StecFot. Jerzy PustelnikFot. Jerzy PustelnikFot. Jerzy PustelnikFot. Anna Koniecka