Dzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

Dzień otwarty plakat

Wykład inauguracyjny, pokazy kół naukowych oraz liczne warsztaty złożyły się na program tegorocznego dnia otwartego, który miał miejsce 28 marca 2019 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Dla uczniów szkół średnich wydarzenie to było okazją do poznania oferty edukacyjnej, rozmowy na temat kierunków studiów oraz zwiedzania cieszyńskiego kampusu.

Tuż po godzinie 10.00 przybyłych uczestników powitała prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym dr Kinga Czerwińska. Następnie wykład pt. Czemuzamykamy oczy? O zaniedbaniu przestrzeni publicznej wygłosiła dr Barbara Głyda.

W dalszej część z myślą o maturzystach przygotowano liczne warsztaty prezentujące kierunki studiów realizowane na WEiNoE w Cieszynie. W programie zajęć przewidziano zarówno warsztaty: plastyczne, emisji głosu, animacji czasu wolnego, muzyczno-matematycznych inspiracji jak i spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z resocjalizacją czy surdopedagogiką. Ciekawostką cieszącą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów był escape room, czyli 40 minut niekonwencjonalnej rozrywki, wyzwań i gry zespołowej przygotowany przez dr hab. Agnieszkę Pieńczak i dr Magdalenę Szalbot.

W programie nie zabrakło również pokazów przygotowanych przez studenckie koła naukowe oraz oprowadzania po cieszyńskim kampusie przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego.

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 170 uczniów z 6 szkół średnich; 3 cieszyńskich: Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie oraz uczniowie 3 szkół spoza powiatu cieszyńskiego: I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła w Pawłowicach oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom oraz studentom zaangażowanym w przygotowanie i realizację Dnia Otwartego. Osoby prowadzące warsztaty:mgr Jolanta Gisman-Stoch, dr Anna Trzcionka-Wieczorek,dr Renata Raszka, dr Natalia Ruman, mgr Julia Gąszczak-Wilde,dr Łukasz Kwadrans,Dr Magdalena Bełza-Gajdzica, dr hab. Agnieszka Pieńczak, dr Magdalena Szalbot. Prezentacje: Koło Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej, Koło Animatorów Kultury, Koło Naukowe Pedagogów, Koło Naukowe Etnologów. Oprowadzanie po kampusie: Samorząd Studencki.

Edyta Diakowska-Kohut

Mateusz Grzechnik

Zdjęcia:

Renata Raszka, Natalia Ruman, Agnieszka Pieńczak, Mateusz Grzechnik

Galeria

Dzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o EdukacjiDzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji