Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska-Białej i Cieszyna

Wiedza, Edukacja, Rozwój

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Uniwersytet Śląski realizuje projekt„ Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska-Białej i Cieszyna ”
W ramach projektu zajęcia realizowane są w szkołach:
•        Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej
•        Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej
•        Gimnazjum nr 1 w Cieszynie
Dla uczestników projektu udostępnia się:
•        deklaracje uczestnictwa w projekcie
•        formularz zgłoszeniowy
•        oświadczenie uczestnika projektu