Edukacja małego dziecka

zaproszamy do udziału w IV międzynarodowej konferencji naukowej Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian  23-24 listopada 2015 roku w Cieszyn - Ustroń

Konferencja – organizowana po raz czwarty w cieszyńskim ośrodku akademickim – stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed kilku laty cyklu międzynarodowych spotkań naukowych, poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Zaproponowana tegoroczna tematyka koncentruje się m.in. wokół następujących zagadnień:

-     trójpodmiotowość (rodzice, dziecko, nauczyciel) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
-     interakcyjność w procesie edukacji,
-     dylematy funkcjonowania nauczyciela w zawodzie – między indywidualnym a społecznym wymiarem pracy,
-     nowe technologie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dziecka.

Naszą intencją jako organizatorów jest, aby proponowane międzynarodowe spotkanie naukowe miało interdyscyplinarnych charakter. Zapraszamy do wspólnych obrad, rozmów i dyskusji specjalistów oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którym bliskie i istotne wydają się nakreślone kręgi tematyczne.

 

Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do uczestnictwa

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczące: dr hab. Urszula Szuścik, dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur

Z-ca przewodniczących: dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

 

Sekretarze:

dr Beata Oelszlaeger-Kosturek

dr Małgorzata Zalewska-Bujak