Egzaminy z języka francuskiego

Termin egzaminów poprawkowych z języka francuskiego znajduje się na stronie
http://spnjo.us.edu.pl w zakładce "egzaminy".