Ekologia kulturowa

Innowacyjna oferta edukacyjna dla absolwentów studiów I stopnia z różnych dyscyplin pragnących uzyskać kompetencje w zakresie ekologii kulturowej to:

  • projekt finansowany z funduszy norweskich,
  • rejestracja do 30 XI br. w IRK,
  • zwiększona ilość miejsc dla kandydatów studiujących drugi kierunek,
  • możliwość ubiegania się o IOS,
  • część modułów realizowana w formie zajęć e-learningowych,
  • w programie: bezpłatny udział w dwóch 5-dniowych warsztatach (Beskid Śląski i Górny Śląsk),
  • więcej informacji: www.ecoetno.us.edu.pl

Osoby zainteresowanie studiowaniem na kierunku etnologia, na specjalności EKOLOGIA KULTUROWA, proszone są o kontakt z mgr Jackiem Szczyrbowskim jacek.szczyrbowski@us.edu.pl w celu indywidualnej rejestracji.