ERASMUS +

[current-page:title] - obraz

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI uzupełniającej (do 31.03.2019r. w USOS)

dla studentów na wyjazdy na studia w roku akademickim 2019/2020

dr Magdalena Szalbot
wydziałowy koordynator Erasmus+