Etnolodzy na Design Thinking Week

Studenci etnologii oraz absolwenci tego kierunku wzięli udział w dwudniowych  warsztatach w ramach DESIGN THINKING WEEK. Jest to ogólnopolski festiwal myślenia projektowego opartego na pracy warsztatowej, który w tym roku miał miejsce w 13 różnych miastach Polski w dniach od 2 do 8 listopada 2015 r. Interdyscyplinarne zespoły podejmowały próbę rozwiązania wybranych problemów społeczności lokalnych i w praktyce poznawały podstawy Design Thinking.

Nasi uczestnicy w dn. 4-5 listopada 2015 w Gliwicach zmierzyli się z wyzwaniem w zakresie efektywnego wykorzystania dorobku inżynierii medycznej dla seniorów oraz osób niewidzących.  Mieli oni możliwość wykorzystania swojej kreatywności w pracach zespołów projektowych zmierzających do opracowania usług i produktów z zastosowaniem m.in. badań etnograficznych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  prof. Lena Kolarska-Bobińska

Galeria