Family Rituals: Birth – Tradition and Modernity 6-7 kwietnia

W dniach 6 i 7 kwietnia 2016 roku odbędą się wykłady gościnne  PhD, Assistant Professor  Iriny Kolarskiej-Mladenovej pracującej w Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum Bulgarian Academy of Sciences.
Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki słowiańskich (a w szczególności bułgarskich) rytuałów charakteryzujących obrzędowość doroczną i rodzinną. Prowadzi analizy porównawcze dawnych i współczesnych zachowań rytualnych.
Podczas wykładów badaczka zaprezentuje wnioski dotyczące dwóch wybranych zjawisk kulturowych.

W środę (6 kwietnia 2016 r.) spotkanie będzie miało miejsce w sali 21 w godzinach 9.30 -11.00. Słuchaczom zostanie przybliżona następująca problematyka:
Family Rituals: Birth – Tradition and Modernity
Obrzędowość rodzinna: Obrzędy związane z noworodkiem – tradycja i nowoczesność.

W Bułgarii od zawsze funkcjonował szeroko rozwinięty kompleks obrzędów związanych z noworodkiem i młodą matką. Podczas wykładu przybliżony zostanie dawny rytuał Pogača oraz jego współczesna forma. Omówione zostaną również nowe trendy wywodzące się z kultury zachodniej – Baby shower.

W czwartek (7 kwietnia 2016 r.) na wykład zapraszamy do sali 07 w godzinach 13.00-14.30. Słuchaczom zostanie przybliżona następująca problematyka:
Summer Rituals: Bulgarien Midsummer Ritual Eniovden and Latvian Ritual Ligo – Contemporary Situation
Rytuały przesilenia letniego: bułgarski Enjovden i łotewski Ligo – od obrzędy do festiwalu

Czczenie słońca odegrało zasadniczą rolę w kształtowaniu zwyczajów, wierzeń i religii wszystkich narodów europejskich. Podczas wykładu omówione zostaną rytuały towarzyszące przesileniu letniemu występujące w Bułgarii i na Łotwie. Podjęta zostanie próba porównania najważniejszych elementów obu rytuałów – słońca, wody, roślin i ognia. Omówione zostaną te elementy rytuału, które je odróżniają i nadają im indywidualne, specyficzne rysy.

Wykłady będą prowadzone w języku czeskim.