Funkcje komunikacji i komunikowania

Funkcje komunikacji i komunikowania

Wydaje się, że o funkcjach komunikacji powiedziano już wszystko. Klasyczne ich typologie, które zostały „wyprowadzone” ze schematu komunikacji językowej przez Karla Bűhlera czy Romana  Jakobsona, zostały poddane licznym modyfikacjom i dyskusjom. Warto jednak podkreślić, że funkcje te odnoszono głównie do komunikacji językowej o charakterze interpersonalnym. Dr hab. Marta Wójcicka proponuje przyjrzeć się jeszcze raz zarówno elementom procesu komunikacji kulturowej, jak i wynikającym z nich funkcjom. Nie wszystkie elementy procesu komunikacji są bowiem dane w punkcie wyjścia, niektóre z nich są dopiero wytwarzane, kształtowane, kreowane w komunikacji rozumianej jako proces. Badaczka podkreśla kreacyjną funkcję komunikacji, która obejmuje prawie wszystkie wyróżniane przez klasyków elementy.