Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji,
na wniosek Rady Samorządu Studenckiego,
ogłasza godziny dziekańskie w dniu 23 marca br. od godziny 14.00.