Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
oraz
Studenci  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
 
Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 25  maja br. od  godziny 12.00.
 
                                                                                               
  Prof. dr hab. Zenon Gajdzica
  Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
 

Załączniki