Godziny dziekańskie

Cieszyn, 17.10 2017 r.
 
 
 
Szanowni Państwo,
Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni
oraz
Studenci  I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
 
 
            Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam w dniu
22 października br. „godziny dziekańskie” od 9.30 do 12.30 dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych  pierwszego  i drugiego stopnia.
„Godziny dziekańskie” zostają ogłoszone w związku  z organizowanym dniem adaptacyjnym
           
 
                                                                        
     prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica
    Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji