Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni

oraz

Studenci  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 

 

         Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, ogłaszam w dniu 31 października br. „godziny dziekańskie„ od godziny 14.00, w celu umożliwienia studentom dojazdu do domów w związku ze świętem Wszystkich Świętych.

 
 

                                                                            

       prof. dr hab. Zenon Gajdzica

    Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacj