Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni

oraz

Studenci  I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia

Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 

            Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 7 listopada br. do godziny 12.00 dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych  I i II stopnia  w związku  z organizowanymi  otrzęsinami. 

            Zwolnienie z zajęć dotyczy również studentów zaangażowanych
w przygotowanie tej imprezy studenckiej.

 

                                                                                               

       prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica

     Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji