Godziny dziekańskie

Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 30 kwietnia br. od godziny 14.00