Godziny dziekańskie

Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam godziny dziekańskie w dniach 21 i 22 maja br. od godziny 16.00 z powodu odbywających się w tych dniach Cieszynaliów.