Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
oraz
Studenci  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 
            W związku ze świętem Wszystkich Świętych, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 2 listopada br. do godziny 11.00. 
 

                                                                                               
                                       Prof. dr hab. Zenon Gajdzica
                      Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji