Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
oraz
Studenci  I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
 
 
            Na wniosek Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 8 listopada br. do godziny 12.00 dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych  I i II stopnia  w związku  z organizowanymi  otrzęsinami
            Zwolnienie z zajęć dotyczy również studentów zaangażowanych w przygotowanie tej imprezy studenckiej.
 
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji