Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni
oraz
Studenci  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

     W związku ze spotkaniem z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem ogłaszam „godziny dziekańskie” w dniu 30 listopada br.  od godziny 10.00 do 12.00.
 

                                
                            Prof. dr hab. Zenon Gajdzica
                        Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji