Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) dla dr hab. Jana Kajfosza

Magia w potocznej narracji

Miło nam poinformować, że dr hab. Jan Kajfosz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ uzyskał grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w ramach modułu Uniwersalia 2.1. Jest to program poświęcony finansowaniu przekładów najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki na języki kongresowe (szczegółowe informacje zob.: 
http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/uniwersalia-2-1-i-uniwersalia-2-2...).
 
Zdobyty grant umożliwi przetłumaczenie książki Jana Kajfosza pt. Magia w potocznej narracji (Katowice 2009) na język angielski i wydanie jej w prestiżowym Wydawnictwie Naukowym Peter Lang (Peter Lang Academic Publishing) będącym globalnym holdingiem wydawniczym, który od prawie pół wieku wydaje prace naukowe i czasopisma z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Angielski przekład pracy pozwoli wprowadzić owo osiągnięcie polskiej antropologii kognitywnej do globalnego obiegu naukowego.
 
Książka, która pozyskała finansowanie, poświęcona jest manifestacjom i reliktom magicznego myślenia w gatunkach folkloru narracyjnego Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza jego zagranicznego fragmentu na terytorium Republiki Czeskiej, nazywanego Zaolziem. Oprócz ściśle naukowych wniosków o szerokim zasięgu ważności praca prezentuje czytelnikowi poniekąd zapomniany element śląsko-polskiej kultury ludowej o znacznym potencjale eksploracyjnym. Autor analizuje pod kątem procesów konceptualizacyjnych narracje w kulturze typu tradycyjnego zdominowane przez magię rozumianą nie jako „zasady działania”, lecz jako społecznie reprodukowany system widzenia i porządkowania rzeczywistości, w którego ramach działania magiczne stanowią tylko pewien wycinek. Kluczową propozycją jest teza, że kategoryzacja, rozumiana jako kognitywne upraszczanie i unieruchamianie świata, działa nie tylko na poziomie semantycznym, lecz także na poziomie narracji.