Grant w konkursie NPRH dla dr hab. prof. UŚ z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ

Jak przeżyć w afrykańskim mieście..

Miło nam poinformować, że dr hab. prof. UŚ Maciej Krcz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ otrzymał dofinansowanie projektu pt. Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie – reedycja monografii oraz wydanie jej w języku angielskim ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach NPRH - moduł Uniwersalia 2.1.
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_12/06ff06139a5d6480c30df71ce4af....
 
Serdecznie gratulujemy !