Heritage Studies and Cultural Mediation

wykład plenarny

Dyrekcja Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej zaprasza na wykład plenarny profesor wizytującej Letizii Bindi z Università degli Studi del Molise we Włoszech w dniu 18 kwietnia (środa) o godz. 10.00, w sali 09 budynku głównego.

Tytuł wykładu brzmi: Heritage Studies and Cultural Mediation. How Intangible Cultural Heritage can Help to Manage Cultural Conflicts (Traditions in migrations, Syncretic Ceremonials, Politics of Acknowledgment, Cultural Property Issues) / Studia nad dziedzictwem i mediacja kulturowa. W jaki sposób niematerialne dziedzictwo kulturowe może pomóc  rozwiązywaniu konfliktów kulturowych (tradycje migracyjne, obrzędy synkretyczne, polityka uznania, kwestie własności kulturowej).

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów naszego Wydziału.