II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego”

W dniu 15 grudnia 2015 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod nazwą „Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego” organizowana przez studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.

Podczas konferencji chcemy poddać naukowej refleksji jedno z pytań granicznych w ludzkim życiu — Czym jest Inność? Dlaczego się jej boimy, dlaczego często jest czynnikiem destrukcyjnym w relacjach międzyludzkich i społecznych. Będziemy zastanawiać się nad tym, czy z Inności można uczynić wartość in plus, żyjemy bowiem w czasach, gdzie Inny jest obok nas: w szkole, pracy, autobusie - tworzymy różnowymiarowe społeczeństwo.

Do udziału w konferencji chcemy zaprosić studetów oraz doktorantów, socjologów, kulturoznawców, filozofów, psychologów, pedagogów, dziennikarzy, osoby niepełnosprawne, pracowników służb społecznych, studentów cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach.

Inspiracją dla naszej refleksji są słowa Emmauela Levinasa: Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego oczach nie podjąłem żadnych zobowiązań.

Zgłoszenia w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim (link poniżej) prosimy przesyłać do 10 listopada 2015 r. na adres:

Łukasz Matusiak

e-mail: lmatusiak@us.edu.pl

tel.: + 48 534 122 006

Skype: knem_weinoe

https://www.dropbox.com/s/he5j2sy4nmf3xcz/ankieta%20ucz.konf.docx?dl=0

Potwierdzenie zakwalifikowania zostanie przesłane do 15 listopada 2015 r.