II termin egzaminu z podstaw metodyk edukacji wczesnoszkolnej

II termin egzaminu z  podstaw  metodyk edukacji wczesnoszkolnej

u dr hab. B. Oelszlaeger-Kosturek dla I roku Pedagogik,  specjalność ZEWiWP:

25.09,2019 r., godz. 14.00, p. 252.