Innowacyjność w praktyce pedagogicznej

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjność w praktyce pedagogicznej, która odbędzie się 27 kwietnia 2016 w Cieszynie.
Konferencja jest skierowana do teoretyków i praktyków zainteresowanych zagadnieniami innowacyjności w pracy z dzieckiem. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie nowych, twórczych działań umożliwiających osiąganie zamierzonych celów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, indywidualizację procesu wychowania i kształcenia oraz rozwijanie uzdolnień kierunkowych i zainteresowań dzieci. Ponadto celem konferencji jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat trzech.
Szczegóły w załącznikach