Innowacyjność w praktyce pedagogicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjność w praktyce pedagogicznej, która odbędzie się 27 kwietnia 2016 w Cieszynie.
Szczegłóy w załaczniku.