Instytut Nauk o Kulturze - od 1 października

[current-page:title] - obraz

Zgodnie ze zmianami obecnej struktury Uniwersytetu Śląskiego zainicjowanymi po wprowadzeniu Ustawy 2.0 od 1 października 2019 r. dotychczasowy Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej przekształca się w Instytut Nauk o Kulturze, skupiając tym samym nie tylko etnologów i antropologów kulturowych, ale też kulturoznawców i literaturoznawców z Cieszyna oraz Katowic.  Dotychczasowe zakłady stają się tzw. zespołami badawczymi.
 
Dyrektorem nowego Instytutu zostanie dr hab. Beata Gontarz, Wice Dyrektorem stanie się dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz,  natomiast funkcję Dyrektora Kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja kulturalna, etnologia i antropologia kulturowa pełnić będzie dr hab. Agnieszka Pieńczak.  
 
W tym miejscu składamy wyrazy podziękowania za wieloletnią pracę nad kształtowaniem oblicza  cieszyńskiej etnologii dotychczasowym dyrektorom, ich zastępcom oraz kierownikom zakładów,  w szczególności prof. dr hab. Halinie Rusek,  dr hab. prof. UŚ Maciejowi Kurczowi, dr Grzegorzowi Odojowi  oraz dr hab. Annie Drożdż.