IRJEL- czasopismo naukowe

IRJEL-czasopismo naukowe

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród projektów czasopism naukowych zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" MNiSW, lista których ukazała się na stronie :
https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190328_Lista_projekt%C3%B3w_zakwalifikowanych_do_finansowania_w_ramach_programu_Wsparcie_dla_czasopism_naukowych.pdf/f8e08827-71de-4dad-e215-4c60921a6bdb
jest również nasze czasopismo naukowe IJREL, wcześniej rekomendowane do dofinansowania przez MNISW!!!!!! To jest ważne osiągniecie wszystkich zaangażowanych w wydanie IJREL oraz naszego Zakładu ZEHiNPP!!! Dziękuję bardzo za wsparcie!!!!!!
Zapraszamy do nadsyłania artykułów własnych indywidualnych i zespołowych do publikacji w 1 i 2 tomie IJREL za 2019 oraz z góry dziękujemy za promocje IJREL w środowisku akademickim krajowym i międzynarodowym.

Z poważaniem,
Eugenia Smyrnova-Trybulska
Editor-in-Chief IJREL
http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-learning