IV edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

W dniach 16-19 października 2017 roku w Ustroniu, Cieszynie i Lesznej Dolnej odbędzie się IV edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. Idea tej Szkoły jest próbą realizacji marzenia profesora Jana Szczepańskiego, który w swoich „Dziennikach” (8 I 1940) wysunął ideę jej powołania w Ustroniu. W zamierzeniu Profesora Szkoła ta miała stać się trwałym i istotnym elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim. Jan Szczepański pisał: „Będziemy mieli w Ustroniu dwie rzeczy cenne: bibliotekę i muzeum. A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”.  
            Zadaniem, które od początku jej istnienia leży u podstaw Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych jest popularyzacja dzieła Profesora Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzonego w Ustroniu, tak mocno związanego z Ziemią Cieszyńską ale jednocześnie uczenie, przede wszystkim młodego pokolenia, umiejętności krytycznego myślenia. Realizacja idei Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego (WSNFiS), oprócz posiadania waloru edukacyjnego, wiąże się jednocześnie z funkcją integrowania różnych środowisk: akademickiego, samorządowego czy szkolnego.
Tradycją WSNFiS stało się to, że jej program obejmuje także czeską część Śląska Cieszyńskiego. W tym roku uczestnicy Szkoły udadzą się do Lesznej Dolnej, by włączyć się w obchody 70-lecia PZKO. W ramach Szkoły odbędzie się konferencja naukowa, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzą dla uczniów warsztaty (np. fotograficzne, teatralne, z języka migowego). W Cieszynie odbędzie się panel nt. Drogi do sukcesu w działalności publicznej  i prywatnej – to panel, w którym ludzie piastujący wysokie stanowiska w firmach, stowarzyszeniach czy fundacjach podzielą się z młodzieżą własnymi doświadczeniami związanymi ze swoją działalnością.
W tym roku inauguracja WSNFiS będzie mieć miejsce 16 października w Ustroniu w MDK „Prażakówka” o godzinie 9.00.W części inauguracyjnej odbędzie się promocja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom III oraz Księgi dedykowanej Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi pt. Językowe i kulturowe modelowanie świata. Wśród wykładowców pojawią się między innymi prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek z wykładem Reminiscencja Księstwa Cieszyńskiego – stąd płynie siła, prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, członek korespondent PAN z wykładem Ojczyzny prywatne: ludzie - instytucje - przestrzenie i miejsca. Honorowy Rektor WSNFiS,prof.  zw. dr hab. Daniel Kadłubiec wystąpi z wykładem nt. Reformacja i jej konsekwencje na cieszyńskiej ziemi
 Organizatorami WSNFiS są Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie), Miasto Ustroń, Miasto Cieszyn, Powiat Cieszyński, Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Kongres Polaków w Republice Czeskiej.