Jak karnawał - to “Bal Aniołów” !

  Jak karnawał - to “Bal Aniołów” !

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Klub w Cieszynie  działa przede wszystkim   na rzecz ochrony i poprawy warunków życia kobiet, podejmując promujące i wspierające je inicjatywy. Stowarzyszenie Soroptimist Klub w Cieszynie odpowiada  jednak również na potrzeby środowiska lokalnego , między innymi organizując od kilku lat bal charytatywny dla dzieci niepełnosprawnych z ośrodków szkolno-rewalidacyjno-wychowawczych oraz klas integacyjnych szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego. Impreza ma charakter integracyjny i pozwala na spotkanie się dzieci, które na co dzień uczą się w różnych ośrodkach i szkołach .
Soroptimist International Klub w Cieszynie  wzorem poprzednich lat  organizuje  dnia 8 lutego 2017 r.  III “Bal Aniołów”dla dzieci niepełnosprawnych .
Współorganizatorem  balu karnawałowego jest COK Dom Narodowy w Cieszynie, który gościć będzie ponad sto pięćdziesiąt zaproszonych dzieci w wieku 7-13 lat z Wisły ,Ustronia, Skoczowa i Cieszyna, wraz z opiekunami i wychowawcami.
Dzięki wsparciu naszej inicjatywy przez różne środowiska a także pomoc w opiece nad dziećmi- nauczycieli ,wychowawców i wolontariuszy, bal mógł przybrać charakter imprezy cyklicznej.  Stowarzyszenie Soroptimist Klub w Cieszynie współpracuje przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia z kilkoma cieszyńskimi szkołami  ponadgimnazjalnymi, których uczniowie znacząco angażują się w przygotowanie balu.  Pomoc wolontariacką , jak przy  poprzednich balach , zadeklarowali również instruktorzy i harcerze Hufca Ziemi Cieszyńskiej oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie . Dzięki nim „Bal Aniołów” wpisuje się w kalendarz imprez naszego miasta oraz powiatu cieszyńskiego. Realizowany projekt znajduje również szereg przyjaciół, którzy w różnej formie, także finansowo, wspierają jego realizację. Zaangażowanie licznych środowisk, współpraca wolontariuszy przy przygotowaniu  III „ Balu Aniołów” pozwoli również w tym roku na to, aby dzieci niepełnosprawne  miały  swój bal, jedyny taki w powiecie cieszyńskim.
Soroptimist Klub w Cieszynie jako organizator  jest przekonany, że organizowany bal  przyniesie radość wszystkim zaproszonym dzieciom i  zapewni im wspaniałe przeżycia. A radość sprawiona dzieciom, ich uśmiech, będą najlepszym podziękowaniem dla wszystkich darczyńców .
 
Trzeci , cieszyński „ Bal Aniołów” już wkrótce !
 
                                          
                                                                                    Halina Małaszkiewicz
                                                                                    Soroptimist Klub w Cieszynie

Galeria

  Jak karnawał - to “Bal Aniołów” !