Jubileusz Prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej

[current-page:title] - obraz

W dniu 1 marca 2018 roku w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbył się uroczysty Jubileusz 80-lecia urodzin Pani Profesor Ireny Bukowskiej-Floreńskiej, współzałożycielki cieszyńskiej etnologii.  Spotkanie było okazją do podsumowania osiągnięć Jubilatki oraz wręczenia Jej pamiątkowego albumu, przygotowanego przez pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie, w szczególności dr Kingę Czerwińską i dr Grzegorza Odoja (współprowadzących Jubileusz) oraz inne osoby blisko związane z Panią Profesor na polu dydaktycznym i naukowym.
 
W imieniu IEiAK w Cieszynie składamy na ręce Pani Profesor najserdeczniejsze życzenia dalszych udanych lat.
 

Galeria

jubileusz_prof._ireny_bukowskie-florenskiej_1.jpgjubileusz_prof._ireny_bukowskie-florenskiej_2.jpgjubileusz_prof._ireny_bukowskie-florenskiej_3.jpgjubileusz_prof._ireny_bukowskie-florenskiej_4.jpgjubileusz_prof._ireny_bukowskie-florenskiej_5.jpgjubileusz_prof._ireny_bukowskie-florenskiej_6.jpgjubileusz_prof._ireny_bukowskie-florenskiej_8.jpg